JEDNOSTKI MEDYCZNE

AKTUALNE OFERTY PRACY

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

Diagnosta laboratoryjny / Laborant diagnostyki laboratoryjnej

 

Główne Obowiązki:

- przeprowadzanie badań materiału biologicznego,

- realizacja zadań związanych z procesem przebiegu badań laboratoryjnych,

- samodzielność i odpowiedzialność za powierzone zadania,

- prowadzenie dokumentacji wymaganej w placówce

 

Wymagania:

- wykształcenie minimum średnie związane z pracą laboratoryjną lub z zawodem medycznym lub osoba zatrudniona wcześniej w zakładzie, pracowni histopatologii lub cytologii

- umiejętność pracy w laboratorium, dobra organizacja pracy, znajomość obsługi komputera, terminowość i odpowiedzialność,

- mile widziany min. rok doświadczenia w zakresie diagnostyki laboratoryjnej lub dyplom diagnosty laboratoryjnego

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego

 

Sposoby składania dokumentów: (do 30 kwietnia 2023 r)

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

 • osobiście w kancelarii Szpitala przy ul. Staszica 16 pok. nr 8
 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kadry@spsk1.lublin.pl

                                                              ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

Specjalista/Inspektor w Dziale Kontrolingu i Analiz 

 

Główne obowiązki:

 • sporządzanie bieżących/miesięcznych raportów i analiz
 • analiza efektywności i opłacalności realizowanych zadań/poszczególnych działalności
 • poszukiwanie rozwiązań zapewniających optymalizację rentowności poszczególnych jednostek/Szpitala
 • wyliczanie kosztów jednostkowych procedur medycznych

 

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe z zakresu: matematyka, informatyka, finanse, ekonomia, rachunkowość, inne
 • biegła obsługa MS Excel, umiejętności agregacji rozproszonych danych (weryfikowane podczas rekrutacji)
 • zdolność analitycznego myślenia
 • komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane doświadczenie w kontrolingu/analizach
 • mile widziana znajomość systemu finansowania świadczeń opieki zdrowotnej i zasad rozliczania z Narodowym Funduszem Zdrowia

 

Oferujemy:

 • zatrudnienie w formie umowy o pracę
 • możliwość rozwoju i doskonalenia zawodowego
 • zapraszamy do rekrutacji również absolwentów/studentów ostatnich lat studiów

 

Sposoby składania dokumentów:

 • listownie na adres:

SPSK Nr 1 w Lublinie

ul. Staszica 16, 20-081 Lublin

 • drogą elektroniczną na adres e-mail: kontroling@spsk1.lublin.pl

 

Oferty należy przesyłać do 31.03.2023 r. Dalsze etapy: odpowiemy na wybrane zgłoszenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz.U. z 2022r., poz. 633 z późn.zm.)  

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach lecznictwa ambulatoryjnego w Poradni Ginekologicznej z Ośrodkiem Diagnostyki Onkologicznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 w Lublinie

na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej

(Dz.U. z 2022r., poz. 633 z późn.zm.)

 

ogłasza konkurs na udzielanie świadczeń zdrowotnych

w zakresie:

 

Zadanie 1 - Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie - zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2 - Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.

Link do ogłoszenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Położnej / Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Noworodków

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

adres podmiotu leczniczego : ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

Link do ogłoszenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

adres podmiotu leczniczego : ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

Link do ogłoszenia

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ogłasza nabór na stanowisko:

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

SAMODZIELNY PUBLICZNY SZPITAL KLINICZNY NR 1 W LUBLINIE
ul. Staszica 16, 20-081 Lublin
na podstawie art.26 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej
(Dz.U. z 2022 r., poz. 633 z późn.zm.)

ogłasza konkurs ofert
na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu diagnostyki obrazowej polegających na opisywaniu badań rezonansu magnetycznego w Zakładzie Radiologii Zabiegowej i Diagnostyki Obrazowej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie – zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 3. Udzielania przez lekarzy specjalistów świadczeń zdrowotnych z zakresu fizyki medycznej w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie– zgodnie z harmonogramem.

Szczegóły (link do ogłoszenia)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie:

Zadanie 1. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w  Lublinie  - zgodnie z harmonogramem.

Zadanie 2. Udzielania przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej Lublinie)  - zgodnie z harmonogramem.

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: Udzielania przez lekarzy specjalistów, całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie.
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Konkurs ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w Pionie Ginekologiczno-Położniczym Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej).
 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert: na na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii  w Pionie Ginekologiczno-Położniczym  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej). - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie anestezjologii i intensywnej terapii w SPSK Nr 1
w  Lublinie - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

 

 

Konkurs ofert: na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków w SPSK Nr 1
w  Lublini - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie: diagnostyki obrazowej - link do ogłoszenia

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------