JEDNOSTKI MEDYCZNE

Poradnie

 


 

Informacja o poradniach
Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie
Lokalizacja ul. Staszica 11 (wejście naprzeciwko kościoła)
Rejestracja:
poniedziałek - piątek: 7.30.-15.00
tel. do rejestracji: 81 534 - 54 - 53 (9.00 - 15.00)
e-mail: rejestracjahematologia@usk1.pl
Poradnia Hematoonkologiczna
poniedziałek -piątek: 8.00 - 15.00
Poradnia Transplantacji Szpiku
poniedziałek: 11.00 - 13.00
wtorek: 9.00 - 13.00
środa: 9.00 - 14.00
czwartek: 11.00 -13.00
 
Lokalizacja ul. Staszica 11 (wejście od parkingu, naprzeciwko IPN)
Rejestracja:
w godzinach pracy poradni
tel. do rejestracji: 81 534-22-88 (w godzinach pracy poradni)
e-mail:poradniadl@usk1.pl
Poradnia Diagnostyczno - Lecznicza
poniedziałek: 10.00 - 14.00
środa: 10.00 - 18.00
piątek: 10.00 - 14.00
 
Lokalizacja ul. Staszica 14a (budynek obok kościoła)
Rejestracja:
poniedziałek - piątek: 7.30.-15.00
tel. do rejestracji: 81 534 - 97 - 39 (9.00 - 15.00)
e-mail: rejestracjastaszica@usk1.pl
Poradnia Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
poniedziałek, środa -piątek: 9.00 - 13.00
wtorek: 9.00 - 14.00
Poradnia Chirurgii Ogólnej
poniedziałek -piątek: 9.00 - 14.00
(rozwiń - szczegółowe informacje)
Poradnia Chirurgii Szczękowo - Twarzowej
poniedziałek -piątek: 9.00 - 13.00
Poradnia Chirurgii Urazowej
poniedziałek -piątek: 9.00 - 13.00
Poradnia Chorób Wewnętrznych
poniedziałek, środa, czwartek: 12.00 - 15.00
wtorek: 10.00 - 13.00
piątek: 8.00 - 15.00
Poradnia Dermatologiczna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 14.00

 
Poradnia Endokrynologiczna
poniedziałek, środa, czwartek: 8.00 - 12.00
                   
Poradnia Genetyczna
piątek: 8.00 - 10.00
Poradnia Ginekologiczna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 13.00
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.00
Poradnia Kardiologiczna
poniedziałek, wtorek, czwartek: 8.00 - 12.00
 
Lokalizacja ul. Staszica 16 (wejście w podwórku, za budynkiem Dyrekcji)
Rejestracja:
poniedziałek - piątek: 7.30.-15.00
tel. do rejestracji:
81 534 - 94 - 18 (9.00 - 15.00)
e-mail:
rejestracjazakazny@usk1.pl
Poradnia Chorób Zakaźnych
poniedziałek - piątek: 8.00 - 12.00
Poradnia Hepatologiczna
poniedziałek - piątek: 8.00 - 12.00
 
Lokalizacja ul. Radziwiłłowska 13
Rejestracja:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.00
tel. do rejestracji: 81 531 - 81 - 12 (9.00 -15.00)
e-mail:
rejestracjaonkologia@usk1.pl
Poradnia Onkologiczna
poniedziałek - piątek: 9.00 - 14.00
 

Lokalizacja ul. Langiewicza 6a
Rejestracja do Poradni Specjalistycznych i Poradni Podstawowej Opieki Zdrowotnej:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 18.00
tel. do rejestracji
81 524-78-20 (8.00 - 18.00)
e-mail: rejestracjalangiewicza@usk1.pl

Rejestracja - Poradnia Okulistyczna dla Dzieci: 81 503-04- 96 (11.00 - 14.30)


Rejestracja Stomatologiczna:
wtorek - sobota w godzinach pracy poradni
tel. do rejestracji:
81 524- 78 -34

Rejestracja Medycyny Pracy:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.00
tel. do rejestracji:
81 524 - 78 - 58 (7.30 - 15.00)
tel. do pielęgniarki:
81 524 - 78 - 43 (7.30 - 15.00)
e-mail: medycynapracy@usk1.pl


(rozwiń - szczegółowe informacje)

Poradnia Podstawowej opieki Zdrowotnej
poniedziałek - piątek: 7.30 - 18.00
 
Poradnia Medycyny Pracy
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.00
 
Poradnia Chirurgii Ogólnej
poniedziałek - czwartek: 8.00 - 15.00
piątek: 7.30 - 11.30

 
Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy
poniedziałek, środa: 7.30 - 11.30
wtorek: 15.00 - 19.30
Poradnia Dermatologiczna
wtorek, czwartek, piątek: 8.00 - 12.00
środa: 8.30 - 12.05

 
Poradnia Diabetologiczna
poniedziałek: 13.00 - 18.00
wtorek: 12.20 - 18.00
czwartek: 8.00 - 14.20
Poradnia Ginekologiczno - Położnicza
poniedziałek: 7.30 - 16.05
wtorek, środa: 7.30 - 19.15
czwartek: 7.30 - 16.10
piątek: 7.30 - 15.00

 
Poradnia Neurologiczna
poniedziałek: 11.00 - 15.30
wtorek: 8.00 - 11.00
czwartek: 7.30 - 15.00

 
Poradnia Okulistyczna
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.05

 
Poradnia Otolaryngologiczna
wtorek: 12.00 -19.30
czwartek: 7.30 - 15.00

 
Poradnia Stomatologiczna
wtorek, piątek: 12.00 - 18.00
środa, czwartek, : 8.00 - 14.00
sobota: 7.30 - 13.30
 
Lokalizacja ul. Głuska 1
Rejestracja:
poniedziałek, wtorek: 7.00 - 18.00; środa, czwartek, piątek: 7.00 -14.35
tel. do rejestracji:
81 743 - 83 - 82
(poniedziałek, wtorek 8.00 -17.00; środa, czwartek, piątek 8.00 -14.00)
e-mail: poradniapsychiatryczna@usk1.pl
Poradnia Psychiatryczna dla Dorosłych
poniedziałek, wtorek: 7.00 - 20.00
środa, czwartek: 8.00 - 20.00
piątek: 7.30 - 15.35
Poradnia Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży
poniedziałek: 8.30 - 12.30
środa: 8.00 -13.30
piątek: 8.30 - 13.00

(rozwiń - szczegółowe informacje)

 
 
Lokalizacja ul. Chmielna 1
Rejestracja:
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.00
tel. do rejestracji:
dla dorosłych:
81 53 - 498 - 91 (8.00 - 14.00)
dla dzieci:
81 50 - 304- 96 (11.00 - 14.30)
e-mail: rejestracja_oko@usk1.pl
Poradnia Okulistyczna
poniedziałek - piątek: 7.30 - 15.00