JEDNOSTKI MEDYCZNE

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Numer postępowania
-

 

Ogłoszenie o konkursie na stanowisko

 

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Dyrektor Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

adres podmiotu leczniczego : ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin

 

w porozumieniu z Okręgową Radą Pielęgniarek i Położnych w Lublinie

 

ogłasza konkurs na stanowisko

Pielęgniarki Oddziałowej Oddziału Chirurgii Naczyniowej i Angiologii

Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

Załączniki: