JEDNOSTKI MEDYCZNE

Dane do faktury

 

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

ul. Stanisława Staszica 16

20-081 Lublin

NIP: 712-24-29-274

 

REGON: 431029234