JEDNOSTKI MEDYCZNE

Szpital w liczbach

 

zestawienie ilości podstawowych jednostek szpitala (kliniki, izby przyjęć, poradnie itp.)

SPSK Nr 1 w Lublinie dziś:

 

- liczba łózek: 485 (ze stanowiskami do chemioterapii)

 

- zatrudnienie: ok. 1900 etatów (łącznie lekarze, pielęgniarki, inny personel medyczny, administracja, personel techniczny, porządkowy, obsługi)

 

- liczba hospitalizacji (rok akademicki 2021/22): ok. 37.000 - w tym 12.000 z rozpoznaniem onkologicznym

 

- liczba udzielonych porad (2021/22): 200.000

 

- liczba zabiegów operacyjnych (2021/22): ponad 15.500

 

 

 

 

-