JEDNOSTKI MEDYCZNE

Dofinansowania projektów

 


logo

 

Dofinansowanie ze środków FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2"

Całkowita wartość: 695 400,00 PLN

Wartość dofinansowania: 684 065,00 PLN

Opis zadania:

- Organizacja bezpiecznego terenu na zewnątrz budynku dla pacjentów oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży poprzez jego odpowiednie wygrodzenie umożliwiające utworzenie przestrzeni integracyjnej i terapeutycznej, w tym realizacja zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, mebli zewnętrznych, instalacji oświetleniowej oraz zadaszenia membranowego.

- Utworzenie przestrzeni segregacji/czasowej izolacji poprzez zakup i montaż wolnostojącego pawilonu wraz z doprowadzeniem mediów.

- Utworzenie kanałów komunikacji pacjentów i ich opiekunów poprzez zakup sprzętu do wirtualnych odwiedzin pacjenta małoletniego

- Wyposażenie placówki w celu przygotowania oddziału do stosowania bardziej efektywnych metod leczenia - wyposażenie sali do ćwiczeń fizycznych, sal terapii indywidualnej i grupowej, czytelni, pracowni zajęciowych (kulinarna, stolarska, plastyczna, krawiecka)


logo

 

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji Wojewody Lubelskiego.

Nazwa zadania: Zakup materiałów i wyposażenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dla SPSK nr 1 w Lublinie)


Całkowita wartość zadania: 533 670,00 PLN

Wartość dofinansowania: 533 670,00 PLN