JEDNOSTKI MEDYCZNE

Konkursu ofert na udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii

 

Numer postępowania
-

Konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na:

udzielanie przez lekarzy specjalistów całodobowych świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii  w Pionie Ginekologiczno-Położniczym  Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie (tj. Oddziale Położnictwa i Patologii Ciąży, Oddziale Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Izbie Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej, Poradni Ginekologiczno-Położniczej).