JEDNOSTKI MEDYCZNE

Misja USK Nr 1 w Lublinie

 

"Misją Szpitala jest udzielanie świadczeń zdrowotnych oraz promocja Zdrowia w powiązaniu z realizacją zadań dydaktycznych
i naukowo - badawczych."