JEDNOSTKI MEDYCZNE

Konkurs ofert: na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków w SPSK Nr 1 w Lublinie

 

Numer postępowania
-

Konkurs ofert: na udzielanie przez lekarzy świadczeń zdrowotnych w Oddziale Noworodków w SPSK Nr 1 w  Lublinie

w godzinach   15:05-7:30 w dni powszednie i całodobowo  w soboty, niedziele i święta, - zgodnie z harmonogramem sporządzonym  przez Lekarza Kierującego Oddziałem/ Z-cę Lekarza Kierującego Oddziałem.

Załączniki: