W SPSK 1 rozwijana jest innowacyjna metoda leczenia najbardziej skomplikowanych obrażeń, stawów rzekomych i ubytków kości przy wykorzystaniu wynalezionego przez lubelskich naukowców materiału kościozastępczego FlexiOss (firmy Medical Inventi S.A.).
Europejskie Centrum Innowacyjnych Terapii Plamki rozpoczyna działalność w ramach Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Obecnie dopracowywane są ostatnie sprawy formalne i organizacyjne, związane z funkcjonowaniem Centrum w
Niezwłocznie po podpisaniu umowy, wykonawca kolejnego etapu przebudowy i rozbudowy SPSK1 rozpoczął porządkowanie terenu i wyburzanie starych obiektów na placu od strony Al. Solidarności (w miejscu dotychczasowego parkingu). Powstanie tu największy i