JEDNOSTKI MEDYCZNE

OŚRODEK LECZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ I POKREWNE SKAZY KRWOTOCZNE

 

OŚRODEK LECZENIA CHORYCH NA HEMOFILIĘ I POKREWNE SKAZY KRWOTOCZNE

Kierownik: dr n.med. Justyna Kozińska
Adres: ul. Stanisława Staszica 11, 20-081 Lublin
 
  • lokalny koordynator ds. pacjentów z hemofilią i pokrewnymi skazami krwotocznymi:

mgr Katarzyna Rudzińska- tel. 531252223
 

 
Konsultacje w zakresie leczenia hemofilii i pokrewnych skaz krwotocznych:
 
  • całodobowy dyżur konsultacyjny dla podmiotów leczniczych (wyłącznie w zakresie hemofilii) - tel. 81 5345492, 81 5346456
  • z konsultacji mogą skorzystać podmioty lecznicze, w tym lekarze Podstawowej Opieki Zdrowotnej oraz Państwowego Ratownictwa Medycznego.
  • konsultacje dla pacjentów z hemofilią i pokrewnymi skazami krwotocznymi w godzinach 7.30-15.05 pod numerem telefonu  531252223