JEDNOSTKI MEDYCZNE

Administrator strony

 

Kontakty do administratorów strony:

- w sprawach dotyczących obsługi technicznej witryny oraz aktualizacji informacji o poszczególnych jednostkach, w tym danych teleadresowych: jkrawczyk@spsk1.lublin.pl

- przygotowywanie i publikowanie treści w "Aktualnościach" oraz w zakładkach: "media", "dla pacjenta", "o szpitalu", "galerie zdjęć": rzecznik@spsk1.lublin.pl

 

W pozostałych sprawach prosimy o kontakt z pracownikami Działu Informatycznego Szpitala: tel. 81 534 97 48.