JEDNOSTKI MEDYCZNE

Dofinansowania projektów

 

logo

Utworzenie Centrów Zdrowia Prokreacyjnego
w ramach
Rządowego programu kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023

 

W dniu 5 października 2023 r. została podpisana umowa na realizację zadania dotyczącego utworzenia Centrów Zdrowia Prokreacyjnego w ramach realizacji programu polityki zdrowotnej pn. Rządowy program kompleksowej ochrony zdrowia prokreacyjnego w Polsce na lata 2021 – 2023.

Całkowita wartość zadania: 2 430 208,01 zł

Wartość dofinansowania:  2 390 059,44 zł

Celem zadania jest zwiększenie dostępności do wysokiej jakości świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia niepłodności poprzez zakup specjalistycznego sprzętu oraz prace modernizacyjne.


logo

Uniwersytecki Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie zrealizował zakup aparatury/sprzętu medycznego w ramach dotacji celowej z Budżetu Państwa
z części 46 – zdrowie, udzielonej przez Ministra Zdrowia w 2023 r.

 

Zakup zrealizowany w ramach Umowy na udzielenie w 2023 r. dotacji celowej na zakupy inwestycyjne z dnia 24.08.2023 r.

Całkowita wartość inwestycji: 6 099 945,84 zł
Wartość dofinansowania: 5 966 447,94 zł

Dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego objęło:
1. Kolumna dwustanowiskowa z wyposażeniem – 9 szt.
2. Aparat RTG kostno- płucny
3. System do przygotowywania preparatów histopatologicznych
4. System znakowania oraz identyfikacji


logo

W dniu 26 kwietnia 2023 r. została zawarta umowa na udzielenie dotacji celowej na dofinansowanie z budżetu państwa realizacji inwestycji pn. „Utworzenie Europejskiego Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki Żółtej”.

Całkowita wartość inwestycji: 32 598 489 zł
Wartość dofinansowania: 32 164 929 zł

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje dostosowanie warunków zaplecza zabiegowego trzech Klinik Okulistycznych SPSK Nr 1 w Lublinie do bezpiecznego świadczenia usług zdrowotnych w zakresie okulistyki – utworzenie Europejskiego Centrum Innowacyjnej Terapii Chorób Plamki Żółtej.
Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności do świadczeń z zakresu leczenia schorzeń plamki żółtej oraz stworzenie warunków do polepszenia jakości udzielania świadczeń w zakresie okulistyki ambulatoryjnej i jednodniowej poprzez przebudowę budynku A-1 zlokalizowanego przy ul. Chmielnej 1a w Lublinie i wyposażenie w nowoczesną aparaturę i sprzęt medyczny.
 


logo


"Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków" w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna

W dniu 12 września 2022 r. została podpisana umowa na realizację zadania pn. „Doposażenie klinik i oddziałów hematoonkologicznych w sprzęt do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków”- dla podmiotów udzielających świadczeń osobom dorosłym w ramach realizacji programu Narodowa Strategia Onkologiczna. Zadanie finansowane ze środków budżetu państwa z Ministerstwa Zdrowia.

Całkowita wartość inwestycji: 1 950 341,97 zł

Wartość dofinansowania:  1 908 199,97 zł

Celem zadania jest unowocześnienie aparatury i pracowni diagnostycznych, jak również warunków i metod leczenia, w tym uzupełnienie niedoborów sprzętu wykorzystywanego do diagnostyki i leczenia białaczek i chłoniaków oraz zwiększenia jakości realizacji świadczeń w klinikach i oddziałach prowadzących leczenie.


logo

Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

kolumn anestezjologicznych - 6 szt.

Całkowita wartość inwestycji: 453 474,00 zł

Wartość dofinansowania:  436 822,31 zł

Wyposażenie Bloku Operacyjnego nowego budynku szpitalnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.

 


logo

 Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

kolumn chirurgicznych - 6 szt.

kolumn dwustanowiskowych z wyposażeniem - 2 szt.

Całkowita wartość inwestycji: 1 377 120,00 zł

Wartość dofinansowania:  1 345 540,25 zł

Wyposażenie Bloku Operacyjnego nowego budynku szpitalnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.


logo

 Dotacja celowa z budżetu państwa z części 46 - Zdrowie, na dofinansowanie realizacji zakupu inwestycyjnego

mostów zasilających jednostanowiskowych z wyposażeniem - 6 szt.

Całkowita wartość inwestycji: 1 420 020,00 zł

Wartość dofinansowania:  1 390 179,02 zł

Wyposażenie Bloku Operacyjnego nowego budynek szpitalnego Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie.

Celem zadania jest poprawa dostępności, jakości i efektywności realizowanych świadczeń opieki zdrowotnej.


logo

 

Dofinansowanie ze środków FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wsparcie inwestycji dla oddziałów psychiatrii dziecięcej w związku z epidemią wirusa SARS-CoV-2"

Całkowita wartość: 695 400,00 PLN

Wartość dofinansowania: 684 065,00 PLN

Opis zadania:

- Organizacja bezpiecznego terenu na zewnątrz budynku dla pacjentów oddziału psychiatrycznego dla dzieci i młodzieży poprzez jego odpowiednie wygrodzenie umożliwiające utworzenie przestrzeni integracyjnej i terapeutycznej, w tym realizacja zakupu i montażu urządzeń siłowni zewnętrznej, mebli zewnętrznych, instalacji oświetleniowej oraz zadaszenia membranowego.

- Utworzenie przestrzeni segregacji/czasowej izolacji poprzez zakup i montaż wolnostojącego pawilonu wraz z doprowadzeniem mediów.

- Utworzenie kanałów komunikacji pacjentów i ich opiekunów poprzez zakup sprzętu do wirtualnych odwiedzin pacjenta małoletniego

- Wyposażenie placówki w celu przygotowania oddziału do stosowania bardziej efektywnych metod leczenia - wyposażenie sali do ćwiczeń fizycznych, sal terapii indywidualnej i grupowej, czytelni, pracowni zajęciowych (kulinarna, stolarska, plastyczna, krawiecka)


logo

 

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji Wojewody Lubelskiego.

Nazwa zadania: Zakup materiałów i wyposażenia w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dla SPSK nr 1 w Lublinie)


Całkowita wartość zadania: 533 670,00 PLN

Wartość dofinansowania: 533 670,00 PLN