JEDNOSTKI MEDYCZNE

Odwiedziny

 

W przypadku zagrożeń epidemiologicznych odwiedziny pacjentów mogą ulec zawieszeniu na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego, o czym Szpital informuje na bieżąco na stronie internetowej i / lub w formie ogłoszeń umieszczanych przy wejściach na poszczególne oddziały.

budynki SPSK 1