JEDNOSTKI MEDYCZNE

Odwiedziny

 

ALERT EPIDEMIOLOGICZNY! - przypominamy, że nadal obowiązują maseczki na terenie całego Szpitala. Godziny i zasady odwiedzin pacjentów w poszczególnych jednostkach są ustalane przez ich Kierowników.

W przypadku zagrożeń epidemiologicznych odwiedziny pacjentów mogą ulec zawieszeniu na czas trwania zagrożenia epidemiologicznego, o czym Szpital informuje na bieżąco na stronie internetowej oraz w formie ogłoszeń umieszczanych przy wejściach na poszczególne oddziały.

budynki SPSK 1