JEDNOSTKI MEDYCZNE

Pacjenci ze szczególnymi potrzebami

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE PACJENTÓW / -EK ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI

 

1. Udogodnienia dla osób niewidomych i niedowidzących:

- wyznaczona osoba do pierwszego kontaktu i wskazania drogi w budynkach Szpitala, pełniąca rolę przewodnika - portier w danym budynku lub osoba pracująca w recepcji,

- umożliwia się wejście na teren Szpitala osobom niewidomym i niedowidzącym w asyście psa - przewodnika,

- dostępność Karty Praw Pacjenta w języku Braille`a,

- podstawowe funkcjonalności strony internetowej - regulacja kontrastu i wielkości czcionki, podświetlanie linków.

2. Osoby głuchonieme:

- w Szpitalu obowiązuje procedura zapewniająca możliwość skorzystania z usługi tłumacza języka migowego - potrzebę taką należy zgłaszać bezpośrednio na Izbie Przyjęć, personelowi konkretnego Oddziału lub w rejestracji.

3. Infrastruktura - dostęp do budynków szpitala dla osób z problemami w poruszaniu się:

- możliwość zwrócenia się do pracowników portierni / recepcji o pomoc we wskazaniu  najdogodniejszego dojścia do wybranej jednostki Szpitala lub o asystę,

- obiekty Samodzielnego Szpitala Klinicznego NR 1 w Lublinie spełniają minimalne wymagania zgodne z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

- przestrzenie komunikacyjne budynków wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy, pochylnie dla niepełnosprawnych),

- instalacja urządzeń lub zastosowanie środków technicznych i rozwiązań architektonicznych w budynku, które umożliwiają dostęp do wszystkich pomieszczeń – rampy podjazdowe, windy, drzwi automatycznie otwierane,

- zapewnienie informacji na temat rozkładu pomieszczeń w budynku, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy – tablice informacyjne, portier,

- zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – komunikaty dźwiękowe, oświetlenie awaryjne, oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji,

Budynki przy ul. Stanisława Staszica 16:

 

Budynek A-16: Klinika Chorób Zakaźnych

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Brak windy, poziomy +1 oraz +2 dostępne ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek B-16: Poradnia Kl. Chorób Zakaźnych; Dzienny Oddział Chemioterapii

Budynek jednokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Wszystkie pomieszczenia dostępne na tym samym poziomie, bez schodów. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek C-16: Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej; Ginekologiczno-Położnicza Izba Przyjęć

Budynek dwukondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Brak windy, poziom +1 dostępny ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek D-16: Kliniki i Bloki Operacyjne: Położnictwa i Patologii Ciąży; Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego oraz Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej

Budynek pięciokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w windę oraz schody z pochwytami. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek E-16: II Kl. Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego;

II Kl. Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Apteka Szpitalna, Zakład Radiologii Lekarskiej

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach lub poprzez budynki sąsiadujące bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w dwie windy oraz schody z pochwytami. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek F-16: Klinika Chorób Wewnętrznych, Izba Przyjęć, Portiernia

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Wejście boczne po schodach. Budynek wyposażony w windę, platformę dla osób niepełnosprawnych, pochylnię, schody z pochwytami. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek H-16: Izba Przyjęć

Budynek dwukondygnacyjny, wejście poprzez budynek sąsiadujący F-16 bez barier architektonicznych. Brak windy, poziom +1 dostępny ze schodów wyposażonych w pochwyty lub windą w sąsiadującym budynku F-16. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek J-16: Administracja Szpitala

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Brak windy, poziom +1 dostępny ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynki przy ul. Stanisława Staszica 11:

 

Budynek A-11: Portiernia; Pom. socjalno-administracyjne

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach przez budynek B-11 lub poprzez budynek sąsiadujący P-11 wyposażony w windę oraz łącznik M-11 na tym samym poziomie. Brak windy, poziom +1 dostępny ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu do sąsiadującego budynku połączonego na tym samym poziomie parteru z budynkiem A-11. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek B-11: Pomieszczenia administracyjne, Bank Krwi

Budynek czterokondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach lub poprzez budynek sąsiadujący P-11 wyposażony w windę oraz łącznik M-11 na tym samym poziomie. Brak windy, poziomy +1 i +2 dostępne ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu do sąsiadującego budynku połączonego na tym samym poziomie parteru z budynkiem B-11. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek C-11: Sala wykładowa, Sala konferencyjna

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach przez budynek B-11 lub poprzez budynek sąsiadujący P-11 wyposażony w windę oraz łącznik M-11 na tym samym poziomie. Brak windy, poziom +1 dostępny ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu do sąsiadującego budynku połączonego na tym samym poziomie parteru z budynkiem C-11. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek D-11: Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej

Budynek czterokondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach przez budynek B-11 lub poprzez budynek sąsiadujący P-11 wyposażony w windę oraz łącznik M-11 na tym samym poziomie. Budynek wyposażony w windę oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się łazienka i toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek E-11: Dział Diagnostyki Laboratoryjnej

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach przez budynek B-11 lub poprzez budynek sąsiadujący P-11 wyposażony w windę oraz łącznik M-11 na tym samym poziomie. Brak windy. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu do sąsiadującego budynku połączonego na tym samym poziomie parteru z budynkiem E-11. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek F-11: Kl. Chirurgii Naczyniowej i Angiologii, Klinika Chirurgii Szczękowo – Twarzowej, Izba Przyjęć, Zakład Radiologii Obrazowej

Budynek sześciokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w dwie windy oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek G-11: Kl. Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku

Budynek sześciokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w dwie windy oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek H-11: Poradnia Diagnostyczno-Lecznicza, gabinety zabiegowe Klinika Dermatologii, Pomieszczenia administracyjno-biurowe

Budynek trzykondygnacyjny, wejście do Poradni Diagnostyczno-Leczniczej za pomocą stopnia lub pochylni dla niepełnosprawnych, wejście do gabinetów zabiegowych Kliniki Dermatologii za pomocą schodów z pochwytami. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek J-11: Laboratorium Mikrobiologii Medycznej, Pracowania Histopatologii

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne dostępne po schodach bez pochwytów. Brak windy, poziom -1 i +1 dostępne ze schodów wyposażonych w pochwyty. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek Ł-11: Klinika Dermatologii

Budynek jednokondygnacyjny, wejście główne za pomocą stopnia lub pochylni dla niepełnosprawnych. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. Wszystkie pomieszczenia dostępne na tym samym poziomie, bez schodów. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek P-11: Samodzielna Pracownia Diagnostyki Obrazowej - Rezonans  magnetyczny

Budynek trzykondygnacyjny, wejście dostępne z budynków B-11 i F-11. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściach do budynków B-11 i F-11. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynki przy ul. Radziwiłłowskiej 13:

 

Budynek A-13: miejsca noclegowe dla pacjentów, Punkt szczepień

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne za pomocą schodów lub pochylni dla niepełnosprawnych. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek B-13: Budynek Chirurgii Onkologicznej i Zakład Radioterapii

Budynek czterokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony w dwie windy oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. Drzwi główne automatycznie otwierane. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek E-13: Kuchnia Szpitalna, Kotłownia

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony windę oraz schody z pochwytami. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynki przy ul. Chmielnej 1:

 

Budynek A-1: Klinika Okulistyki

Budynek pięciokondygnacyjny, wejście główne za pomocą schodów z pochwytami. Budynek wyposażony windę oraz schody z pochwytami. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek C-1: Klinika Okulistyki

Budynek ośmiokondygnacyjny, wejście główne za pomocą schodów z pochwytami, możliwość wejścia od tyłu budynku na poziomie gruntu bez barier architektonicznych przez drzwi automatycznie otwierane. Budynek wyposażony w trzy windy oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek F-1: Aula Akademicka

Budynek dwukondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Budynki przy ul. Głuskiej 1:

 

Budynek A-2: I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony windę, schodołaz oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek B-2: II Klinika Psychiatrii i Rehabilitacji Psychiatrycznej

Budynek trzykondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony windę, schodołaz oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się łazienka dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek przy ul. Stanisława Staszica 14A: Przykliniczna Przychodnia Specjalistyczna

Budynek pięciokondygnacyjny, wejście główne na poziomie gruntu bez barier architektonicznych. Budynek wyposażony windę oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

Budynek przy ul. Mariana Langiewicza 6A: Poradnia Podstawowej Opieki Zdrowotnej

Budynek sześciokondygnacyjny, wejście główne za pomocą schodów lub pochylni dla niepełnosprawnych. Budynek wyposażony windę oraz schody z pochwytami. W budynku znajduje się toaleta dla niepełnosprawnych. W budynku zapewnione są informacje na temat rozkładu pomieszczeń – tablice informacyjne. Możliwość wjazdu na teren posesji i parkowania przy wejściu głównym do budynku. Zapewnienie osobom ze szczególnymi potrzebami możliwości ewakuacji lub ich uratowania w inny sposób – oznaczenia dróg ewakuacyjnych, szkolenia i instrukcje dla osób funkcyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej i zasad postępowania na wypadek ewakuacji.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt:

Jarosław Krawczyk - Kierownik Działu IT – Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, ul. Stanisława Staszica 16, 20-081 Lublin, jkrawczyk@spsk1.lublin.pl lub pod numerem telefonu 609 358 934.

Poprzez dane kontaktowe można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.