JEDNOSTKI MEDYCZNE

Cenniki

 

Cenniki opłat obowiązujące w USK Nr 1 za świadczenia zdrowotne i usługi znajdują się w załącznikach: