JEDNOSTKI MEDYCZNE

Historia SPSK Nr 1 w Lublinie (skrót)

 

SZARYTKI

Historia szpitala sięga dalekich czasów. Pierwsze pisma i wzmianki pochodzą już z XVIII w., kiedy to Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia, które zostały sprowadzone do Polski z Francji przez Jana Kazimierza, zaczęło opiekować się najpierw Kościołem pw . św. Wojciecha przy ul. Podwale, a później z racji złych warunków sanitarnych zostały przeniesione wraz ze szpitalem na ul. Poczętkowską (dziś ul. Staszica.) Nowopowstały szpital przyjął nazwę św. Wincentego a Paulo.

PIERWSI LEKARZE

Przełomowym momentem w historii było powstanie Uniwersytetu Marii Curie- Skłodowskiej (23 października 1949r.). Do wyboru były cztery wydziały, w tym pierwszy Wydział Lekarski. Ówczesny rektor, prof. Henryk Raabe nawiązał współpracę ze Szpitalem związaną z utworzeniem klinik dla nowych lekarzy. Z roku na rok powstawały nowe oddziały i szpital przyjmował coraz więcej pacjentów.

KOLEJNE LATA / PLACÓWKA PAŃSTWOWA

Szpital rozwijał się intensywnie. Przeprowadzane były pierwsze prace remontowe oraz adaptacyjne dla kolejnych pacjentów. Na początku 1950 r. nastąpiła zmiana nazwy placówki na Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1. Jako pierwsza powstała Klinika Dermatologiczna, po zmianie nazwy Szpitala - również Klinika Okulistyczna.

KLINIKA ORTOPEDII I ODDZIAŁ SZPITALA DZIECIĘCEGO

Dzięki darowiźnie Brunona Vettera w 1911 r. w postaci budynku naprzeciwko szpitala św. Wincentego powstaje „ Szpital Prywatny dla Dzieci w Lublinie”, który później wielokrotnie zmieniał swoją nazwę. Powstała przy nim fundacja, której celem było prowadzenie szpitala przeznaczonego dla dzieci do lat 15. Pod koniec 1949r. szpital przeszedł na własność gminy Lublin i rok później zmienił nazwę na „Miejski Szpital Dziecięcy w Lublinie”. W 1970 roku na jego miejsce zostaje powołany Instytut Pediatrii Akademii Medycznej w Lublinie, który 4 lata później integruje się organizacyjnie z PSK Nr 1. Łącznie przy Instytucie Pediatrii funkcjonuje wtedy dziewięć Klinik. W późniejszych latach powstają kolejne Instytuty i Przychodnie, np. Stomatologia.

SPSK NR 1 W LUBLINIE

Z dniem 11 grudnia 1998r. Minister Zdrowia i Opieki Społecznej przekształca Państwowy Szpital Kliniczny Nr 1 w Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie. Wcześniej działające kliniki i instytuty zostały rozdzielone i przeniesione między wcześniej już powołany Szpital Kliniczny Nr 4 i Dziecięcy Szpital Kliniczny. W SPSK Nr 1 powstają nowe kliniki, które umożliwiają przyjmowanie większej ilości pacjentów i prowadzenie badań nowymi metodami. Szpital rozwija się do dziś.

Historia SPSK 1 w wersji rozszerzonej na stronie BIP - czytaj tutaj.

z archiwum zdjęć SPSK 1: Klinika Chirurgii Ogólnej
Z archiwum zdjęć Szpitala: powyżej Klinika Chirurgii Ogólnej, poniżej: sala chorych, w tle siostra Szarytka