JEDNOSTKI MEDYCZNE

SPSK Nr 1 walczy z COVID-19. Przedstawiamy personel Kliniki Chorób Zakaźnych i II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii - tych, którzy są "na pierwszej linii frontu"

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 od momentu pojawienia się pierwszych podejrzeń zachorowań na COVID-19, a następnie ogłoszenia 11 marca br. przez Światową Organizację Zdrowia pandemii, jest wiodącym ośrodkiem, do którego trafiają chorzy z całego regionu (był również jedynym na Lubelszczyźnie do czasu uruchomienia szpitala jednoimiennego w Puławach). Pierwszy pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem trafił do Kliniki Chorób Zakaźnych 5. lutego br. - wynik testu okazał się negatywny. W kolejnych dniach podejrzenia zachorowania na COVID-19 u innych osób również się nie potwierdziły. W połowie marca pojawiły się pierwsze przypadki przyjęć pacjentów z potwierdzonym wynikiem zachorowania na koronawirusa.

Od tego czasu Klinika kierowana przez dra hab. n. med. Krzysztofa Tomasiewicza wdraża kolejne, nowe formy terapii, niektóre z nich testuje jako pierwsza w kraju. "Po analizie zależności patogenetycznych, tzn. obecności burzy cytokinowej jako istoty zaawansowanego COVID-19 oraz dostępnych terapii przeciwcytokinowych zdecydowaliśmy się na podanie tocilizumabu, blokującego receptor dla IL-6. Ponadto od samego początku stosowaliśmy chlorochinę oraz lek stosowany w terapii HIV- lopinavir/ritonavir. Efekty terapii tocilizumabem były bardzo dobre – uzyskano ustąpienie objawów klinicznych oraz spadek poziomu parametrów zapalnych. Na podstawie obserwacji z Lublina tocilizumab znalazł się w pierwszej linii terapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Ponadto Klinika lubelska jako pierwsza w Polsce zastosowała w terapii osocze ozdrowieńców" - wylicza dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz. Ta forma immunoterapii zdobyła uznanie w Stanach Zjednoczonych i jest jednym z bardziej obiecujących kierunków terapeutycznych rozwijanych w pracach nad problemem zakażeń SARS-CoV-2. Jeszcze bardziej zaawansowaną formą jest stosowanie immunoglobuliny, zawierającej „czyste” przeciwciała swoiste. Prace nad immunoglobuliną ruszyły 20 maja 2020 właśnie w Lublinie i są pionierskie w skali świata.

Niestety, stan części pacjentów był na tyle poważny w momencie przyjęcia do SPSK 1 lub istotnie pogorszał się w trakcie leczenia, że konieczne było ich przeniesienie do II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii i wdrożenie zaawansowanych czynności podtrzymujących funkcje życiowe. W celu ratowania życia pacjentów z najcięższymi postaciami COVID-19 stosowane były najnowsze zdobycze nauki i techniki, łącznie z pozaustrojową oksygenacją membranową (ECMO). W trakcie pandemii zespół II Kliniki Anestezjologii i intensywnej Terapii leczył nie tylko pacjentów przekazywanych z Kliniki Chorób Zakaźnych, ale także przyjmowano pacjentów z całego makroregionu, wykorzystując w tym celu zespół transportowy ECMO. "Wstępne podsumowanie wyników leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii w przebiegu COVID-19 pozwala na stwierdzenie, że uzyskane wyniki leczenia nie odbiegają od tych uzyskanych w renomowanych ośrodkach na całym świecie" - podsumowuje dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, kierownik Kliniki.

W codzienną walkę z koronawirusem zaangażowanych jest w SPSK 1 wiele osób - począwszy od całego personelu Kliniki Chorób Zakaźnych oraz II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, po pracowników medycznych i administracyjnych innych jednostek Szpitala. Wszyscy ci ludzie starają się dać z siebie wszystko, co możliwe, by pacjenci jak najszybciej mogli powrócić do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Serdeczne podziękowania i wyrazy szczególnego uznania należą się zespołom kierowanym przez dra hab. n. med. Krzysztofa Tomasiewicza oraz dra hab. n. med. Mirosława Czuczwara - to oni w Lublinie stoją na pierwszej linii frontu walki z COVID-19.

Prezentujemy zdjęcia pracowników tych jednostek - im wszystkim należy się wielkie "Dziękuję"!

 

WYBRANE ARTYKUŁY PRASOWE O WALCE Z COVID-19 W SPSK1 - zachęcamy do lektury TUTAJ

 

 

 

Galeria
Artykuły - pozostałe
W szystkim Paniom i Panom wykonującym zawód pielęgniarki / pielęgniarza i położnej, z okazji ich święta, które obchodzimy 12. maja, składamy serdeczne życzenia zdrowia, uśmiechu oraz powodzenia w życiu prywatnym i zawodowym. Dziękujemy Państwu za
8. maja obchodzimy Dzień Polskiej Położnej . Z tej okazji wszystkim Paniom Położnym, które pracują w naszym szpitalu, składamy serdeczne podziękowania za ich pracę i zaangażowanie oraz życzymy zdrowia, radości i uśmiechu - również ze strony
19. kwietnia, w auli Klinik Okulistyki przy ul. Chmielnej 1, odbyło się ważne wydarzenie naukowe dotyczące okulistyki - Lubelska Akademia Chirurgii Oka , podczas którego przeprowadzono kilka operacji na żywo, następnie rozpoczęła się sesja wykładowa.
Aktualizacja: 07 Sierpień 2020 | Autor: Anna Guzowska