JEDNOSTKI MEDYCZNE

SPSK Nr 1 walczy z COVID-19. Przedstawiamy personel Kliniki Chorób Zakaźnych i II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii - tych, którzy są "na pierwszej linii frontu"

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 od momentu pojawienia się pierwszych podejrzeń zachorowań na COVID-19, a następnie ogłoszenia 11 marca br. przez Światową Organizację Zdrowia pandemii, jest wiodącym ośrodkiem, do którego trafiają chorzy z całego regionu (był również jedynym na Lubelszczyźnie do czasu uruchomienia szpitala jednoimiennego w Puławach). Pierwszy pacjent z podejrzeniem zakażenia koronawirusem trafił do Kliniki Chorób Zakaźnych 5. lutego br. - wynik testu okazał się negatywny. W kolejnych dniach podejrzenia zachorowania na COVID-19 u innych osób również się nie potwierdziły. W połowie marca pojawiły się pierwsze przypadki przyjęć pacjentów z potwierdzonym wynikiem zachorowania na koronawirusa.

Od tego czasu Klinika kierowana przez dra hab. n. med. Krzysztofa Tomasiewicza wdraża kolejne, nowe formy terapii, niektóre z nich testuje jako pierwsza w kraju. "Po analizie zależności patogenetycznych, tzn. obecności burzy cytokinowej jako istoty zaawansowanego COVID-19 oraz dostępnych terapii przeciwcytokinowych zdecydowaliśmy się na podanie tocilizumabu, blokującego receptor dla IL-6. Ponadto od samego początku stosowaliśmy chlorochinę oraz lek stosowany w terapii HIV- lopinavir/ritonavir. Efekty terapii tocilizumabem były bardzo dobre – uzyskano ustąpienie objawów klinicznych oraz spadek poziomu parametrów zapalnych. Na podstawie obserwacji z Lublina tocilizumab znalazł się w pierwszej linii terapii rekomendowanej przez Polskie Towarzystwo Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Ponadto Klinika lubelska jako pierwsza w Polsce zastosowała w terapii osocze ozdrowieńców" - wylicza dr hab. n. med. Krzysztof Tomasiewicz. Ta forma immunoterapii zdobyła uznanie w Stanach Zjednoczonych i jest jednym z bardziej obiecujących kierunków terapeutycznych rozwijanych w pracach nad problemem zakażeń SARS-CoV-2. Jeszcze bardziej zaawansowaną formą jest stosowanie immunoglobuliny, zawierającej „czyste” przeciwciała swoiste. Prace nad immunoglobuliną ruszyły 20 maja 2020 właśnie w Lublinie i są pionierskie w skali świata.

Niestety, stan części pacjentów był na tyle poważny w momencie przyjęcia do SPSK 1 lub istotnie pogorszał się w trakcie leczenia, że konieczne było ich przeniesienie do II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii i wdrożenie zaawansowanych czynności podtrzymujących funkcje życiowe. W celu ratowania życia pacjentów z najcięższymi postaciami COVID-19 stosowane były najnowsze zdobycze nauki i techniki, łącznie z pozaustrojową oksygenacją membranową (ECMO). W trakcie pandemii zespół II Kliniki Anestezjologii i intensywnej Terapii leczył nie tylko pacjentów przekazywanych z Kliniki Chorób Zakaźnych, ale także przyjmowano pacjentów z całego makroregionu, wykorzystując w tym celu zespół transportowy ECMO. "Wstępne podsumowanie wyników leczenia pacjentów wymagających intensywnej terapii w przebiegu COVID-19 pozwala na stwierdzenie, że uzyskane wyniki leczenia nie odbiegają od tych uzyskanych w renomowanych ośrodkach na całym świecie" - podsumowuje dr hab. n. med. Mirosław Czuczwar, kierownik Kliniki.

W codzienną walkę z koronawirusem zaangażowanych jest w SPSK 1 wiele osób - począwszy od całego personelu Kliniki Chorób Zakaźnych oraz II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, po pracowników medycznych i administracyjnych innych jednostek Szpitala. Wszyscy ci ludzie starają się dać z siebie wszystko, co możliwe, by pacjenci jak najszybciej mogli powrócić do zdrowia i normalnego funkcjonowania.

Serdeczne podziękowania i wyrazy szczególnego uznania należą się zespołom kierowanym przez dra hab. n. med. Krzysztofa Tomasiewicza oraz dra hab. n. med. Mirosława Czuczwara - to oni w Lublinie stoją na pierwszej linii frontu walki z COVID-19.

Prezentujemy zdjęcia pracowników tych jednostek - im wszystkim należy się wielkie "Dziękuję"!

 

WYBRANE ARTYKUŁY PRASOWE O WALCE Z COVID-19 W SPSK1 - zachęcamy do lektury TUTAJ

 

 

 

Galeria
Artykuły - pozostałe
22. maja br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym zaszczytnym gronie byli Kierownicy Klinik Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w
Dziś Dzień Matki - wszystkim Mamom życzymy tego, co po prostu najlepsze na świecie! Maleństwa przebywające na Oddziale Noworodków SPSK 1, szczególnie Wcześniaki, dołączają do życzeń dla swoich kochanych Mam. Personel medyczny Oddziału przygotował
19. maja obchodzony jest Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego . W SPSK Nr 1 w Lublinie funkcjonuje jedyny w regionie Bank Mleka Kobiecego, który umożliwia przekazywanie pokarmu przez te mamy, które mają go wystarczająco dużo dla własnego
Aktualizacja: 07 Sierpień 2020 | Autor: Anna Guzowska