JEDNOSTKI MEDYCZNE

Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych - dot. dramatycznej sytuacji finansowej szpitali klinicznych

 

W związku z prośbą Przewodniczącego Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, skierowaną do Dyrekcji SPSK1, publikujemy informację o apelu PUSK, dotyczącą ekstremalnie trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazły się szpitale kliniczne w Polsce.

Dr hab.n.med. Szczepan Cofta stwierdza w nim, iż szpitale kliniczne "osiągnęły w ostatnich miesiącach w wielu przypadkach kres możliwości bezpiecznego funkcjonowania". Zaniepokojenie sytuacją szpitali klinicznych wyraziła również Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Wśród czynników pogarszających sytuację wymieniono m.in.: narzucone przez Ministerstwo Zdrowia regulacje płacowe, niekorzystną wycenę procedur, wzrost minimalnego wynagrodzenia, który "będzie rodzić roszczenia finansowe, którym podmioty lecznicze nie są w stanie sprostać". Ponadto wyszczególniono również wzrost kosztów energii elektrycznej i utylizacji odpadów medycznych, wzrost kosztów usług.

Do kwestii trudnej sytuacji szpitali odniósł się również Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 20.11.2019 r. (sygn. akt K 4/17).

Apel zakończono słowami: "Jako Zarząd Stowarzyszenia nie godzimy się na marnotrawienie potencjału szpitali klinicznych, co ma miejsce obecnie (...)".

Link do pełnej treści Apelu na stronie Polskiej Unii Szpitali Klinicznych oraz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego: czytaj tutaj

 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 27 Styczeń 2020 | Autor: Anna Guzowska