JEDNOSTKI MEDYCZNE

Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych - dot. dramatycznej sytuacji finansowej szpitali klinicznych

 

W związku z prośbą Przewodniczącego Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, skierowaną do Dyrekcji SPSK1, publikujemy informację o apelu PUSK, dotyczącą ekstremalnie trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazły się szpitale kliniczne w Polsce.

Dr hab.n.med. Szczepan Cofta stwierdza w nim, iż szpitale kliniczne "osiągnęły w ostatnich miesiącach w wielu przypadkach kres możliwości bezpiecznego funkcjonowania". Zaniepokojenie sytuacją szpitali klinicznych wyraziła również Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Wśród czynników pogarszających sytuację wymieniono m.in.: narzucone przez Ministerstwo Zdrowia regulacje płacowe, niekorzystną wycenę procedur, wzrost minimalnego wynagrodzenia, który "będzie rodzić roszczenia finansowe, którym podmioty lecznicze nie są w stanie sprostać". Ponadto wyszczególniono również wzrost kosztów energii elektrycznej i utylizacji odpadów medycznych, wzrost kosztów usług.

Do kwestii trudnej sytuacji szpitali odniósł się również Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 20.11.2019 r. (sygn. akt K 4/17).

Apel zakończono słowami: "Jako Zarząd Stowarzyszenia nie godzimy się na marnotrawienie potencjału szpitali klinicznych, co ma miejsce obecnie (...)".

Link do pełnej treści Apelu na stronie Polskiej Unii Szpitali Klinicznych oraz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego: czytaj tutaj

 

Artykuły - pozostałe
7. czerwca na Placu Lecha Kaczyńskiego, w ramach Lubelskich Dni Promujących Zdrowie , odbył się Festyn Zdrowotny. Uczestniczyły w nim z ramienia USK Nr 1: Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży oraz Oddział Noworodków. Podczas wydarzenia promowane
Zapraszamy mieszkanki i mieszkańców Lublina do udziału w Lubelskich Dniach Promujących Zdrowie , które rozpoczną się dziś, a potrwają do 14. czerwca. To cykliczne wydarzenia, które mają na celu promocję prozdrowotnych zachowań oraz zachęcenie do
W ramach działalności Międzynarodowego Towarzystwa Okulistyki Praktycznej, na przełomie maja i czerwca w Casablance odbył się Zjazd towarzystw okulistycznych krajów Afryki Północnej, w którym uczestniczyło około tysiąca specjalistów. Podczas
Aktualizacja: 27 Styczeń 2020 | Autor: Anna Guzowska