JEDNOSTKI MEDYCZNE

Apel Polskiej Unii Szpitali Klinicznych - dot. dramatycznej sytuacji finansowej szpitali klinicznych

 

W związku z prośbą Przewodniczącego Polskiej Unii Szpitali Klinicznych, skierowaną do Dyrekcji SPSK1, publikujemy informację o apelu PUSK, dotyczącą ekstremalnie trudnej sytuacji finansowej, w jakiej znalazły się szpitale kliniczne w Polsce.

Dr hab.n.med. Szczepan Cofta stwierdza w nim, iż szpitale kliniczne "osiągnęły w ostatnich miesiącach w wielu przypadkach kres możliwości bezpiecznego funkcjonowania". Zaniepokojenie sytuacją szpitali klinicznych wyraziła również Konferencja Rektorów Akademickich Uczelni Medycznych.

Wśród czynników pogarszających sytuację wymieniono m.in.: narzucone przez Ministerstwo Zdrowia regulacje płacowe, niekorzystną wycenę procedur, wzrost minimalnego wynagrodzenia, który "będzie rodzić roszczenia finansowe, którym podmioty lecznicze nie są w stanie sprostać". Ponadto wyszczególniono również wzrost kosztów energii elektrycznej i utylizacji odpadów medycznych, wzrost kosztów usług.

Do kwestii trudnej sytuacji szpitali odniósł się również Trybunał Konstytucyjny w swoim wyroku z 20.11.2019 r. (sygn. akt K 4/17).

Apel zakończono słowami: "Jako Zarząd Stowarzyszenia nie godzimy się na marnotrawienie potencjału szpitali klinicznych, co ma miejsce obecnie (...)".

Link do pełnej treści Apelu na stronie Polskiej Unii Szpitali Klinicznych oraz do wyroku Trybunału Konstytucyjnego: czytaj tutaj

 

Artykuły - pozostałe
22. maja br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym zaszczytnym gronie byli Kierownicy Klinik Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w
Dziś Dzień Matki - wszystkim Mamom życzymy tego, co po prostu najlepsze na świecie! Maleństwa przebywające na Oddziale Noworodków SPSK 1, szczególnie Wcześniaki, dołączają do życzeń dla swoich kochanych Mam. Personel medyczny Oddziału przygotował
19. maja obchodzony jest Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego . W SPSK Nr 1 w Lublinie funkcjonuje jedyny w regionie Bank Mleka Kobiecego, który umożliwia przekazywanie pokarmu przez te mamy, które mają go wystarczająco dużo dla własnego
Aktualizacja: 27 Styczeń 2020 | Autor: Anna Guzowska