JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zakład Radioterapii SPSK 1

 

Pracownicy Zakładu Radioterapii

 

 

Lekarze:

 

  • dr n.med. Aleksandra Kozłowska - Kierownik Zakładu Radioterapii
  • lek.med. Joanna Grabik-Jaworska - Zastępca Kierownika Zakładu Radioterapii
  • lek.med. Marlena Mital-Makuch - Zastępca Kierownika Zakładu Radioterapii
  • lek.med. Dagmara Nycz-Bedońska
  • lek.med. Adam Makuch
  • lek.med. Justyna Kucharska

Kierownik Fizyków - mgr Marta Wachowicz

Kierownik Zespołu Techników Elektroradiologii - Artur Dzikowski

 

 

Kwalifikacja pacjenta do radioterapii odbywa się w Gabinecie Radioterapii (parter, pokój 0.08) w godzinach 9.00-14.00 w dni robocze.

Pacjent może zarezerwować wizytę osobiście, za pośrednictwem członka rodziny lub lekarza kierującego:

  • osobiście w rejestracji / sekretariacie (parter, Zakład Radioterapii)
  • telefonicznie pod numerem: 81 5318143 lub 81 5318100.

Przyjęcie odbywa się na podstawie skierowania do Zakładu Radioterapii.

Prosimy o przygotowanie kart informacyjnych z dotychczasowego przebiegu leczenia onkologicznego oraz aktualnych badań obrazowych nagranych na płycie CD.

zespół Zakładu Radioterapii SPSK 1

Zakład Radioterapii SPSK 1 w Lublinie dysponuje najnowszej generacji sprzętem i aparatura medyczną:

 

Elekta Versa HD to najnowocześniejszy, dostępny  na rynku model akceleratora, wyposażonego we wszystkie możliwe opcje do leczenia pacjentów radioterapią. Urządzenie pozwala realizować każdą terapię związaną z napromienianiem: począwszy od terapii konformalnej 3D poprzez  techniki wysokospecjalistyczne - IMRT, Vmat czy stereotaksję.  Aparat umożliwia napromienianie z zastosowaniem techniki dynamicznej, w której wiązka promieniowania jest emitowana przez cały czas ruchu obrotowego ramienia akceleratora wokół pacjenta. Dodatkowo, wiązka promieniowania jest na bieżąco formowana przez kolimator wielolistkowy w zależności od tego z jakiego kąta pacjent jest napromieniany. Nowy akcelerator może emitować wiązki promieniowana z filtrem spłaszczającym i bez filtra spłaszczającego. W drugim przypadku zyskujemy na czasie, ponieważ moc dawki promieniowania znacząco wzrasta, co pozwala skrócić czas napromieniania. Urządzenie jest przystosowane do emitowania wiązek fotonowych i elektronowych.

 

Precyzję odtworzenia ułożenia pacjenta względem tomografii komputerowej dla celów radioterapii,  zapewnia zaawansowany system pozycjonowania – HexaPOD evo RT System. System HexaPOD evo RT jest sterowany za pomocą kamery na podczerwień, która umożliwia dokładność pozycjonowania pacjenta poniżej milimetra w sześciu stopniach swobody - korygowanie błędów translacji i błędów rotacyjnych. Rezultatem jest precyzja i zwiększona dokładność  lokalizacji napromienianej zmiany.

 

Akcelerator wyposażono w systemy obrazowania kilowoltowego XVI i megawoltowego iVievGT, co pozwala na precyzyjne uwidocznienie napromienianych zmian, a w przypadku obrazowania kilowoltowego istotną dla pacjenta redukcję dawki. Dla systemu iVievGT mamy możliwość wykorzystania oprogramowania dozymetrycznego iViewDose . Dzięki tej opcji możemy wykorzystać obrazy iViewGT do rekonstrukcji dawki w napromienianej objętości. Oprogramowanie wykorzystując analizę parametru gamma porównuje zrekonstruowaną dawkę z dawką zaplanowaną w systemie planowania leczenia Monaco. System  iViewDose można stosować przed rozpoczęciem leczenia oraz w trakcie terapii.

 

Tomografia komputerowa wykonywana jest przy użyciu innowacyjnego 64-rzędowego tomografu komputerowego Somatom Confidence, który zapewnia  wysokiej jakości badania. Zaawansowane techniki leczenia, które chcemy wdrożyć w ośrodku wymagają najwyższej precyzji. Dostępny tomograf pozwala wykryć zmiany chorobowe, których mniej zaawansowane tomografy nie mają szans uwidocznić. Zaletą jest redukcja dawki, którą otrzymuje pacjent w stosunku do tomografów 8-, 16- i 32-rzędowych. Zastosowane w tomografie nowoczesne rozwiązania technologiczne pozwalają na skrócenie czasu trwania badania. SOMATOM Confidence® RT Pro został zaprojektowany, aby ulepszać wizualizację przekrojów pacjenta poprzez  zastosowanie redukcji artefaktów metalowych za pomocą opcji  iMAR¹. Integralną częścią tomografu są dodatkowe, zewnętrzne lasery LAP umożliwiające realizację procedury wirtualnej symulacji.

 

 

 

 

Pracownicy jednostki

Telefony

Rejestracja / sekretariat Zakładu Radioterapii: 81 5318143
Gabinet Radioterapii: 81 5318100
Kierownik Zakładu Radioterapii: 81 5318107
Gabinety lekarzy: 81 5318103 / 81 5318104
Pracownia Fizyki Medycznej: 81 5318105 / 81 5318106

Adres

Radziwiłłowska 13 - Lublin

E-mail

wyślij e-maila