JEDNOSTKI MEDYCZNE

Główny Księgowy

 

Główny Księgowy

mgr Anna Furtak

 

Z-ca Głównego Księgowego

mgr Katarzyna Paździor

 

Pracownicy jednostki

Telefony

tel. 81 53 250 44 (Gł. Księgowy)
tel. 81 53 250 44 (z-ca Gł. Księgowego)

Adres

20-081 Lublin, ul. Stanisława Staszica 16

E-mail

wyślij e-maila