JEDNOSTKI MEDYCZNE

I Klinika Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

 

Kierownik Kliniki

Prof. dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz

I Klinika  Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji dysponuje w sumie bazą 34 łóżek szpitalnych. W skład I Kliniki wchodzą: 
•    Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (12 łóżek)
•    Oddział Ogólnopsychiatryczny I (12 łóżek)
•    Oddział Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Osobowości (10 łóżek)

Oddział Ogólnopsychiatryczny I przeznaczony jest dla osób w wieku 18-40 r.ż. z pierwszym epizodem psychozy oraz dla osób z rozpoznaniem zaburzeń schizofrenicznych lub zaburzeń afektywnych w trakcie pierwszych pięciu lat od zachorowania, wymagających szczególnie wnikliwego procesu diagnostycznego i indywidulanego podejścia w ramach procesu terapeutycznego. Do oddziału kierowani są pacjenci z całego regionu szczególnie trudni klinicznie, lekooporni. Klinika zapewnia kompleksową diagnostykę psychiatryczną, obejmującą m.in. diagnostykę laboratoryjną, badania neuropsychologiczne, badania neuroobrazowe i neurofizjologiczne, konsultacje lekarzy różnych specjalności.  Po wykonaniu badan diagnostycznych każdemu pacjentowi proponowany jest indywidualny program leczenia, obejmujący farmakoterapię, psychoterapię, terapię zajęciową (trening kulinarny, psychogimnastyka, arteterapia). W niektórych przypadkach stosowane jest również leczenie elektrowstrząsowe. W oddziale  przeprowadzane są diagnostyczno-terapeutyczne konsultacje neuropsychologiczne, dające pogłębione wiadomości odnośnie efektywności funkcji poznawczych. Pozwalają one  na wnioskowanie o dysfunkcjach mózgu towarzyszących zaburzeniom psychicznym, przekładając się na poziom poznawczych kompetencji adaptacyjnych, umożliwiających prognozowanie poziomu funkcjonowania społecznego pacjentów po wypisie ze szpitala.

Zasady kwalifikacji i przyjęcia do Oddziału Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości: 1. Przyjęcie do Oddziału jest poprzedzone kwalifikacją 2. Kwalifikacje do Oddziału odbywają się w Izbie Przyjęć Klinik Psychiatrii po uprzedniej rejestracji telefonicznej (81-748-84-10) 3. Do oddziału przyjmowane są osoby posiadające ważne skierowanie do Oddziału Leczenia Nerwic I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji, wypełnione na druku skierowania do Szpitala Psychiatrycznego

Oddział Leczenia Nerwic i Zaburzeń Osobowości (A) ma charakter stacjonarny i obejmuje swoją opieką pacjentów z całego regionu cierpiących z powodu zaburzeń nerwicowych,  zaburzeń osobowości. Oddział funkcjonuje  w oparciu o  zasady społeczności terapeutycznej. Podstawową metodą leczenia jest psychoterapia grupowa prowadzona w półotwartej grupie liczącej do 10 osób oraz inne techniki psychoterapeutyczne, jak psychoterapia indywidualna, psychoedukacja, trening emocjonalny, trening kulinarny, relaks, psychogimnastyka, psychorysunek, muzykoterapia, biblioterapia, arteterapia. Psychoterapia prowadzona jest głównie według orientacji psychodynamicznej. Farmakoterapia stosowana jest w sytuacjach koniecznych jako metoda wspierająca.

Oddział Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży (M) jest oddziałem całodobowym, prowadzącym postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne w przypadkach zaburzeń psychicznych u dzieci i młodzieży obejmujące indywidualną diagnozę psychiatryczną i psychologiczną, diagnozę rodzinną i systemową oraz oferującym zindywidualizowaną terapię psychologiczną i farmakologiczną. Zajęcia terapeutyczne obejmują: gimnastykę, biblioterapię, muzykoterapię, psychorysunek, seanse filmowe – video, zajęcia kulinarne, zebrania społeczności i psychoedukacja. Na terenie Oddziału działa Szkoła i grupy wychowawcze.


Strona I Kliniki Psychiatrii, Psychoterapii i Wczesnej Interwencji

Telefon

Sekretariat Kliniki: 81 748 73 07 (w godz. 7:30 - 15:05)
tel. 81 74 41 588 - Gabinet Lekarski Oddziału Ogólnopsychiatrycznego I
tel. 81 74 87 305 - Dyżurka Oddziału Ogólnopsychiatrycznego I
tel. 81 74 88 410- Gabinet Lekarski Oddziału Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Osobowości
tel. 81 74 88 411 - Dyżurka Oddziału Leczenia Nerwic i Terapii Zaburzeń Osobowości
tel. 81 74 87 306 - Gabinet Lekarski Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
tel. 81 74 53 394 - Dyżurka Oddziału Psychiatrii dla Dzieci i Młodzieży
tel. 81 74 88 443 - Oddział Dzienny Psychiatryczny / Oddział Dzienny Psychiatryczny dla Młodzieży
tel. 81 74 88 442 - Gabinet Psychologiczny
tel. 81 74 88 441 - Gabinet Pielęgniarski

Adres

20-439 Lublin, ul. Głuska 1

E-mail

Wyślij e-mail