JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zespół ds. badań klinicznych

 

Skład Zespołu ds. badań klinicznych oraz dane kontaktowe:

 

Przewodniczący: lek. med. Michał Adamczyk

Z-ca Przewodniczącego: dr n. med. Marcin Bobiński

Z-ca Przewodniczącego: mgr Ewa Anasiewicz

Koordynator: mgr Małgorzata Młynarczyk

Członkowie:

mgr Piotr Fałdyga

mgr Marta Skowrońska

mgr Katarzyna Paździor

mgr farm. Agnieszka Michalczewska

 

KONTAKT DO KOORDYNATORA ZESPOŁU DS. BADAŃ KLINICZNYCH:

Dział Projektów i Badań Klinicznych
 mgr Małgorzata Młynarczyk

tel. 81 534 74 87
e-mail: mmlynarczyk@spsk1.lublin.pl
 

 

KONTAKTY DO PRZEWODNICZĄCEGO ZESPOŁU ORAZ POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW:

lek. med. Michał Adamczyk
e-mail: michaladamczyk1310@wp.pl
tel. +48 81 53 236 47

mgr Ewa Anasiewicz-Wilk – Z-ca Przewodniczącego
e-mail: anasiewicz@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 147 tel. +48 81 53 250

mgr Piotr Fałdyga – radca prawny
e-mail: piotr.faldyga@faldyga.pl
tel. wew.  147 tel. +48 81 53 250 47

mgr farm. Agnieszka Michalczewska
e-mail: apteka@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 131, tel. +48 81 53 220 29

mgr Marta Skowrońska
e-mail: mskowronska@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 418, tel. +48 81 53 254 18

mgr Katarzyna Paździor
e-mail: kpazdzior@spsk1.lublin.pl
tel. wew. 116, tel. +48 81 53 261 16