JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zdjęcia nowego budynku SPSK Nr 1 przy ul. Staszica 16 oraz informacje dotyczące stopnia zaawansowania prac

 

Aktualnie realizowany jest największy i najbardziej skomplikowany etap  prac w ramach Programu Wieloletniego pn. "Przebudowa i rozbudowa SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" przy ul. Staszica 16. Powstaje główny, 8-kondygnacyjny budynek Szpitala, na którego budowę pozwolenie uzyskano w maju 2019 roku. We wrześniu 2019 r. z firmą Budimex zawarto umowę na realizację konstrukcji głównej części obiektu, składającej się z trzech segmentów w układzie tarasowym (I etap – stan surowy otwarty). W ramach tego kontraktu realizowane były najtrudniejsze specjalistyczne roboty geotechniczne, do wykonania których maszyny i urządzenia sprowadzane były specjalnie z zagranicy. W znacznej części konstrukcja obiektu zaprojektowana została z elementów prefabrykowanych. W ramach tej części realizowano również niezbędne przekładki sieci i rozbiórki kolidujących z inwestycją obiektów.

 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w czerwcu 2020 r. z firmą Budimex zawarto umowę na realizację II etapu budowy, który objął stan surowy zamknięty z kompleksowym pokryciem dachowym oraz stolarką okienną zewnętrzną zapewniającym szczelność budynku. Uniezależniło to realizację wewnętrznych prac wykończeniowych od warunków atmosferycznych. W ramach tego kontraktu przygotowano do użytkowania pomieszczenia: transformatorów, agregatu prądotwórczego, rozdzielnie niskiego i średniego napięcia, węzła ciepłego oraz budynku hydroforni, która poprzez wykorzystanie zasobów wodnych ze studni głębinowej (zrealizowanej) zasilać będzie szpital w wodę.

Od dłuższego czasu funkcjonuje już obiekt techniczny – budynek chlorowni, sprężarkowi oraz zbiornik tlenu. Realizacja zarówno I i II etapu została zakończona.

 

W lutym br. w wyniku kolejnego postępowania przetargowego podpisano umowę na III etap – prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie włącznie. Ponownie kontrakt zawarto z firmą Budimex, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zakończenie robót planuje się na II kwartał 2022 r.

 

Obecnie prace wykończeniowe są w znacznym stopniu zaawansowania. W zakresie branży architektoniczno - budowlanej wykonano już prawie wszystkie ściany działowe, na ukończeniu jest realizacja posadzek, w niektórych pomieszczeniach wykonane są już podłogi (płytki, wykładziny), na ukończeniu są tynki, wykonywane gładzie, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, w znacznym stopniu wykonane są już prace elewacyjne. W zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej wykonywane są instalacje wewnętrznych linii zasilających, instalacje oświetlenia, gniazd, instalacje silnoprądowe oraz  oświetlenie zewnętrzne. W branży sanitarnej zaawansowane są prace w zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montażu kanałów oddymiających, instalacji chłodu (instalacja glikolowa do central wentylacyjnych, woda lodowa klimakonwektorów i belek chłodzących), prace związane z instalacją c.o.

 

Na ukończeniu są również prace związane z lądowiskiem dla helikopterów - lądowisko wyniesione ponad dach.

 

Obiekt został przyłączony do sieci ciepłowniczej, co pozwala na realizację robót w warunkach obniżonych temperatur i jest już przygotowany do docelowego przyłączenia zasilania w energię elektryczną oraz posiada zabezpieczenie w postaci agregatu prądotwórczego.

W znacznym stopniu zaawansowane są roboty konstrukcyjne warstw drogowych układu obsługującego nowy obiekt oraz realizowane są prace związane z docelowym kształtowaniem terenu, od dłuższego czasu funkcjonuje również zjazd na teren nowego szpitala od Al. Solidarności. Docelowo zrealizowane będą trzy dojazdy zapewniające dostęp do szpitala. (od Al. Solidarności zrealizowany; zjazd od ul. Szewskiej oraz zjazd ul. Staszica – będą one zmodyfikowane w roku 2022).

 

W 2022 roku realizowane będą dostawy i montaż wyposażenia obiektu w niezbędne do funkcjonowania zlokalizowanych tu jednostek urządzenia,  aparaturę medyczną oraz wyposażenie niemedyczne.

 

W obiekcie zostaną zlokalizowane następujące jednostki Szpitala:

 

Blok Operacyjny z 8 salami operacyjnymi (w tym jedna z możliwością przystosowania na salę hybrydową) oraz powiązaną funkcjonalnie wielostanowiskową salą poznieczuleniową jako centralnym oddziałem Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego, Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii jak również Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zakład Diagnostyki Radiologicznej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Centralna Sterylizatornia, Bank Krwi, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

Pierwsi pacjenci trafią do tego budynku Szpitala w 2023 roku.

 

 

Artykuły - pozostałe
23. maja rozpoczyna się XXIV edycja LUBELSKICH SPOTKAŃ NAUKOWYCH . Wydarzenia potrwają trzy dni i odbywają się w hotelu Ibis Styles Lublin. Hasło przewodnie tegorocznego spotkania to: "Psychiatria dzisiaj: integracja, innowacja, inspiracja –
W Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie działa jedyny w województwie lubelskim Bank Mleka Kobiecego , który w ciągu pięciu lat swojej działalności znacząco przyczynił się do wsparcia noworodków w regionie. Banku Mleka, który powstał w
Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży USK Nr 1 po raz pierwszy uczestniczy w ogólnopolskiej akcji Fundacji Rodzić po Ludzku - Tydzień Godnego Porodu . Z tej okazji 15. maja odbyło się spotkanie personelu medycznego z przyszłymi mamami,
Aktualizacja: 14 Grudzień 2021 | Autor: Anna Guzowska