JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zdjęcia nowego budynku SPSK Nr 1 przy ul. Staszica 16 oraz informacje dotyczące stopnia zaawansowania prac

 

Aktualnie realizowany jest największy i najbardziej skomplikowany etap  prac w ramach Programu Wieloletniego pn. "Przebudowa i rozbudowa SPSK Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" przy ul. Staszica 16. Powstaje główny, 8-kondygnacyjny budynek Szpitala, na którego budowę pozwolenie uzyskano w maju 2019 roku. We wrześniu 2019 r. z firmą Budimex zawarto umowę na realizację konstrukcji głównej części obiektu, składającej się z trzech segmentów w układzie tarasowym (I etap – stan surowy otwarty). W ramach tego kontraktu realizowane były najtrudniejsze specjalistyczne roboty geotechniczne, do wykonania których maszyny i urządzenia sprowadzane były specjalnie z zagranicy. W znacznej części konstrukcja obiektu zaprojektowana została z elementów prefabrykowanych. W ramach tej części realizowano również niezbędne przekładki sieci i rozbiórki kolidujących z inwestycją obiektów.

 

Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym w czerwcu 2020 r. z firmą Budimex zawarto umowę na realizację II etapu budowy, który objął stan surowy zamknięty z kompleksowym pokryciem dachowym oraz stolarką okienną zewnętrzną zapewniającym szczelność budynku. Uniezależniło to realizację wewnętrznych prac wykończeniowych od warunków atmosferycznych. W ramach tego kontraktu przygotowano do użytkowania pomieszczenia: transformatorów, agregatu prądotwórczego, rozdzielnie niskiego i średniego napięcia, węzła ciepłego oraz budynku hydroforni, która poprzez wykorzystanie zasobów wodnych ze studni głębinowej (zrealizowanej) zasilać będzie szpital w wodę.

Od dłuższego czasu funkcjonuje już obiekt techniczny – budynek chlorowni, sprężarkowi oraz zbiornik tlenu. Realizacja zarówno I i II etapu została zakończona.

 

W lutym br. w wyniku kolejnego postępowania przetargowego podpisano umowę na III etap – prace wykończeniowe wraz z zagospodarowaniem terenu z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie włącznie. Ponownie kontrakt zawarto z firmą Budimex, która złożyła najkorzystniejszą ofertę. Zakończenie robót planuje się na II kwartał 2022 r.

 

Obecnie prace wykończeniowe są w znacznym stopniu zaawansowania. W zakresie branży architektoniczno - budowlanej wykonano już prawie wszystkie ściany działowe, na ukończeniu jest realizacja posadzek, w niektórych pomieszczeniach wykonane są już podłogi (płytki, wykładziny), na ukończeniu są tynki, wykonywane gładzie, montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej, w znacznym stopniu wykonane są już prace elewacyjne. W zakresie branży elektrycznej i teletechnicznej wykonywane są instalacje wewnętrznych linii zasilających, instalacje oświetlenia, gniazd, instalacje silnoprądowe oraz  oświetlenie zewnętrzne. W branży sanitarnej zaawansowane są prace w zakresie instalacji wody zimnej, ciepłej, kanalizacji sanitarnej, instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, montażu kanałów oddymiających, instalacji chłodu (instalacja glikolowa do central wentylacyjnych, woda lodowa klimakonwektorów i belek chłodzących), prace związane z instalacją c.o.

 

Na ukończeniu są również prace związane z lądowiskiem dla helikopterów - lądowisko wyniesione ponad dach.

 

Obiekt został przyłączony do sieci ciepłowniczej, co pozwala na realizację robót w warunkach obniżonych temperatur i jest już przygotowany do docelowego przyłączenia zasilania w energię elektryczną oraz posiada zabezpieczenie w postaci agregatu prądotwórczego.

W znacznym stopniu zaawansowane są roboty konstrukcyjne warstw drogowych układu obsługującego nowy obiekt oraz realizowane są prace związane z docelowym kształtowaniem terenu, od dłuższego czasu funkcjonuje również zjazd na teren nowego szpitala od Al. Solidarności. Docelowo zrealizowane będą trzy dojazdy zapewniające dostęp do szpitala. (od Al. Solidarności zrealizowany; zjazd od ul. Szewskiej oraz zjazd ul. Staszica – będą one zmodyfikowane w roku 2022).

 

W 2022 roku realizowane będą dostawy i montaż wyposażenia obiektu w niezbędne do funkcjonowania zlokalizowanych tu jednostek urządzenia,  aparaturę medyczną oraz wyposażenie niemedyczne.

 

W obiekcie zostaną zlokalizowane następujące jednostki Szpitala:

 

Blok Operacyjny z 8 salami operacyjnymi (w tym jedna z możliwością przystosowania na salę hybrydową) oraz powiązaną funkcjonalnie wielostanowiskową salą poznieczuleniową jako centralnym oddziałem Intensywnego Nadzoru Pooperacyjnego, Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego, Klinika Traumatologii i Medycyny Ratunkowej, Klinika Chirurgii Szczękowo-Twarzowej, Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii, Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii, Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii jak również Szpitalny Oddział Ratunkowy, Zakład Diagnostyki Radiologicznej, Zakład Diagnostyki Obrazowej, Zakład Diagnostyki i Terapii Endoskopowej, Centralna Sterylizatornia, Bank Krwi, Dział Diagnostyki Laboratoryjnej.

 

Pierwsi pacjenci trafią do tego budynku Szpitala w 2023 roku.

 

 

Artykuły - pozostałe
22. maja br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym zaszczytnym gronie byli Kierownicy Klinik Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w
Dziś Dzień Matki - wszystkim Mamom życzymy tego, co po prostu najlepsze na świecie! Maleństwa przebywające na Oddziale Noworodków SPSK 1, szczególnie Wcześniaki, dołączają do życzeń dla swoich kochanych Mam. Personel medyczny Oddziału przygotował
19. maja obchodzony jest Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego . W SPSK Nr 1 w Lublinie funkcjonuje jedyny w regionie Bank Mleka Kobiecego, który umożliwia przekazywanie pokarmu przez te mamy, które mają go wystarczająco dużo dla własnego
Aktualizacja: 14 Grudzień 2021 | Autor: Anna Guzowska