JEDNOSTKI MEDYCZNE

Za kilka dni mija rok od momentu przyjęcia do Kliniki Chorób Zakaźnych pierwszego pacjenta z COVID-19

 

4 marca minął rok od przyjęcia do polskiego szpitala pierwszego pacjenta z COVID-19, w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 w Lublinie ten dzień przypada 10 marca - wtedy do Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK 1 trafił pierwszy chory zakażony koronawirusem.

Od tego momentu nasz szpital aktywnie uczestniczył w walce z pandemią w Lublinie. Z czasem do oddziałów funkcjonujących w ramach Kliniki Chorób Zakaźnych oraz Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii, które od początku były na pierwszej linii frontu, dołączyły kolejne jednostki, które zostały specjalnie utworzone, jako zabezpieczenie dla naszego regionu - najpierw było to Izolatorium z punktem wymazowym, działające do dziś w hotelu "Huzar", pod koniec grudnia również Szpital Tymczasowy. Obydwa przedsięwzięcia zorganizowano pod patronatem Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. W styczniu dołączył do nich także największy w regionie punkt szczepień Szpitala Tymczasowego, utworzony przy ul. Radziwiłłowskiej.

Poza personelem medycznym, pracującym w wymienionych powyżej jednostkach, każdego dnia w walkę z pandemią zaangażowane były setki ludzi - obsługa działających w naszym szpitalu laboratoriów, personel medyczny z innych oddziałów, na które trafiali również chorzy na COVID-19, Kliniki, które zabezpieczały opiekę nad zakażonymi chorymi, trafiającymi do nas z innymi poważnymi schorzeniami - w ramach zabezpieczenia na tzw. III poziomie. Pandemia to również czas wzmożonej i ciężkiej pracy dla epidemiologów, ratowników medycznych, pracowników apteki szpitalnej, personelu rejestracji medycznych, całej administracji, personelu porządkowego, sprzątającego, kierowców, osób obsługujących punkty triażu. Wszyscy starali się wykonywać swoje zadania jak najlepiej i należą się im słowa uznania.

Poniżej wybrane informacje, dotyczące COVID-19 w SPSK 1 - okres od przyjęcia do naszego szpitala pierwszego pacjenta z COVID-19 (10 marca 2020) do 4 marca 2021:

- pacjenci przyjęci do Kliniki Chorób Zakaźnych z rozpoznaniem COVID-19: 1075

- pacjenci na Oddziale Intensywnej Terapii z COVID-19: ponad 100

- pacjenci z COVID-19 podłączeni do ECMO: 43

- pacjenci przyjęci do Izolatorium: ok. 800

- pacjenci przebywający w Szpitalu Tymczasowym 4. marca: 25 (łącznie 50 pacjentów od początku stycznia)

- powyższe dane dotyczą pacjentów przyjętych do SPSK 1 z rozpoznaniem COVID-19 i hospitalizowanych z tego powodu, do tej grupy należy doliczyć osoby przebywające na innych oddziałach, w tym w klinikach pełniących funkcję trzeciego poziomu zabezpieczenia

- SPSK 1 zabezpiecza potrzeby Lublina i regionu na poziomie III w następujących zakresach specjalistycznych: dermatologia i wenerologia, hematologia oraz okulistyka

- Klinika Chorób Zakaźnych SPSK 1, jako jeden z kilku ośrodków w Polsce, od początku pandemii wdrażała innowacyjne formy terapii dedykowane chorym na COVID-19 m.in. terapię osoczem ozdrowieńców, obecnie zaś realizując program badań klinicznych dotyczących immunoglobuliny anty-SARS-CoV2

- ilość dawek szczepionki przeciw COVID-19 podanych do 4. marca 2021 w SPSK 1: prawie 16,5 tysiąca, w tym ponad 6 tys. osób zaszczepiliśmy już drugą dawką

- zaszczepiony personel SPSK 1 (obydwie dawki): 1700 pracowników

- dawką pierwszą zaszczepiliśmy dotychczas 5,5 tys. seniorów, drugą dawką ponad 2,5 tys. osób z tej grupy

- w SPSK 1 działają dwa punkty szczepień: przy ul. Langiewicza i Radziwiłłowskiej, drugi z nich, będący punktem szczepień Szpitala Tymczasowego w Lublinie, jest największy w regionie: szczepimy tutaj obecnie po około 300 osób dziennie, przez cały tydzień w godz. 8-20, w punkcie przy Langiewicza największą szczepioną obecnie grupą są nauczyciele - 150 dziennie

- w naszym szpitalu trzykrotnie wzrósł poziom zużycia środków dezynfekcyjnych w stosunku do okresu analogicznego przed pandemią (dot. przede wszystkim środków do dezynfekcji rąk i powierzchni).

Dziękujemy personelowi Szpitala za wysiłek i zaangażowanie w wyjątkowo trudnym dla nas wszystkich roku!

 

Artykuły - pozostałe
10. kwietnia odbył się briefing prasowy, dotyczący kilku istotnych zagadnień z zakresu położnictwa i patologii ciąży, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla rodziców już oczekujących dziecka lub planujących wkrótce ciążę. Podczas briefingu poruszono
USK1 w Lublinie z największym odsetkiem znieczuleń do porodu w województwie lubelskim Jak podaje serwis termedia.pl: " ...za cel stawiają sobie poprawę opieki na salach porodowych – chcą, żeby znieczulenie zewnątrzoponowe było dostępne w jak
22. marca zainaugurowano Eastern Europe Anesthesiology and Intensive Therapy Experts Forum . To dwa dni spotkań ekspertów z Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski, podczas których specjaliści i liderzy opinii w dziedzinie anestezjologii i
Aktualizacja: 05 Marzec 2021 | Autor: Anna Guzowska