JEDNOSTKI MEDYCZNE

Usługa ubezpieczenia SPSK nr 1 w Lublinie

 

W dniu 02.12.2020 r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie SIWZ nr 267/2020/N/Lublin.

W związku z powyższym na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-samodzielny-publiczny-szpital-kliniczny-nr-1-w-lublinie-siwz-nr-267-2020-n-lublin/ zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami.

Artykuły - pozostałe
Z głębokim żalem informujemy, że 20. czerwca 2024 r. zmarł Prof. dr hab. n.med. Tomasz Zubilewicz , wieloletni Kierownik Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie. Pan Profesor był nie tylko
19. czerwca, w ramach cyklu wykładów otwartych "ONKO - środy w USK1", odbyło się kolejne spotkanie z pacjentkami, pacjentami oraz osobami zainteresowanymi tematyką leczenia nowotworów. Tym razem o faktach i mitach dotyczących chemioterapii opowiadał
PROGRAM WIELOLETNI „PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO SZPITALA KLINICZNEGO NR 1 UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W LUBLINIE” (we wrześniu 2023 r. nastąpiła zmiana nazwy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 na Uniwersytecki
Aktualizacja: 21 Grudzień 2020 | Autor: Jarosław Krawczyk