JEDNOSTKI MEDYCZNE

Usługa ubezpieczenia SPSK nr 1 w Lublinie

 

W dniu 02.12.2020 r. opublikowane zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenie o zamówieniu w postępowaniu przetargowym na usługę Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie SIWZ nr 267/2020/N/Lublin.

W związku z powyższym na stronie internetowej www.suprabrokers.pl pod linkiem https://suprabrokers.pl/przetargi-medycyna/usluga-ubezpieczenia-samodzielny-publiczny-szpital-kliniczny-nr-1-w-lublinie-siwz-nr-267-2020-n-lublin/ zamieszczone zostało ogłoszenie o zamówieniu wraz z pozostałymi dokumentami.

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 21 Grudzień 2020 | Autor: Jarosław Krawczyk