JEDNOSTKI MEDYCZNE

"Terapie innowacyjne - minimalizm i precyzja w medycynie" - konferencja naukowa / 10.05.2019

 

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 był współorganizatorem oraz sprawował patronat nad konferencją naukową "Terapie innowacyjne - minimalizm i precyzja w medycynie", która odbyła się w piątek, 10 maja. Głównym podmiotem zaangażowanym w przygotowanie konferencji była Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK 1, reprezentowana przez dra hab. n.med. Marka Husa.

Ciekawa tematyka wydarzenia, dotycząca terapii innowacyjnych nie tylko w hematologii, ale również w chirurgii, ginekologii, dermatologii, nefrologii, pulmunologii, kardiologii, okulistyce oraz chorobach zakaźnych, jak również grono najlepszych specjalistów w poszczególnych dziedzinach, gwarantowały wysoki poziom wystąpień i dyskusji.

Konferencja odbyła się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym przy ul. Grottgera w Lublinie, zaś patronatami objęli ją: Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie, Lubelski Oddział Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów, Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK 1.

Strona dot. wydarzenia / szczegółowy program i prelegenci - kliknij tutaj

Zachęcamy do obejrzenia zdjęć z wydarzenia.

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 22 Maj 2019 | Autor: Anna Guzowska