JEDNOSTKI MEDYCZNE

System ABC poprawia precyzję i bezpieczeństwo radioterapii oraz zmniejsza dawkę promieniowania w narządach zdrowych

 

W trosce o jakość opieki nad pacjentem onkologicznym, Zakład Radioterapii SPSK1 w Lublinie nieustannie się rozwija i wdraża nowe technologie oraz procedury. W dniach 4.01-5.01.2023 zespół techników radioterapii został przeszkolony z obsługi zakupionego ostatnio przez szpital nowoczesnego systemu ABC (ang. Active Breathing Coordinator) firmy Elekta.

System ten umożliwia poszerzenie oferty Zakładu Radioterapii o napromienianie pacjentów na głębokim wdechu (ang. DIBH – Deep Inspiration Breath Hold radiotherapy) lub na pełnym wydechu. Urządzenie to jest szczególnie przydatne podczas napromieniania pacjentek leczonych z powodu raka lewej piersi. Podczas głębokiego wdechu serce oddala się od ściany klatki piersiowej, co pozwala na ograniczenie dawki promieniowania w tym narządzie krytycznym, a tym samym zwiększa bezpieczeństwo terapii. System ABC wykorzystywany jest także w radioterapii stereotaktycznej zmian nowotworowych zlokalizowanych w narządach o dużej ruchomości oddechowej, to jest w płucach, trzustce czy wątrobie. Eliminacja ruchów oddechowych w trakcie dostarczania dawki terapeutycznej umożliwia zmniejszenie obszarów tarczowych, zwiększenie ochrony organów zdrowych i poprawia znacząco precyzję i tolerancję radioterapii.

Galeria
Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 19 Styczeń 2023 | Autor: Anna Guzowska