JEDNOSTKI MEDYCZNE

Realizacja projektu przebudowy i rozbudowy SPSK 1 przy ul. Radziwiłłowskiej - najnowsze zdjęcia

 

W ramach realizowanego projektu przebudowy i rozbudowy SPSK 1 przy ulicy Radziwiłłowskiej, obecnie trwa przebudowa Pałacu Lubomirskich, po której nastąpi dostosowanie obiektu do nowych funkcji - przede wszystkim dydaktyczno-szkoleniowych. Obiekt będzie również miejscem pobytu dla pacjentów Zakładu Radioterapii oraz ich opiekunów. W budynku trwają prace budowlano-instalacyjne, wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną i okienną, wykonano obróbki blacharskie. W zakresie robót budowlanych wewnętrznych ukończono przebudowę pomieszczeń, ścianek działowych, posadzek, podłóg. Obecnie trwają prace wewnętrzne wykończeniowe, odnowiono również zewnętrzną elewację budynku. Kończone są instalacje sanitarne i elektryczne.

Obok nowego budynku, w którym mieści się Zakład Radioterapii i Klinika Chirurgii Onkologicznej, trwa rozbudowa kuchni szpitalnej oraz kotłowni. W kwietniu 2019 r. wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania. W maju wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Wykonano już prace rozbiórkowe komina, stropodachu, ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku, zdemontowano instalacje sanitarne oraz elektryczne. Trwają prace związane z konstrukcją budynku –  wykonywana jest izolacja fundamentów oraz ściany kondygnacji podziemnej.

W galerii poniżej znajdują się najnowsze zdjęcia ukazujące przebudowę Pałacu Lubomirskich oraz kuchni szpitalnej.

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 16 Lipiec 2019 | Autor: Anna Guzowska