JEDNOSTKI MEDYCZNE

Realizacja projektu przebudowy i rozbudowy SPSK 1 przy ul. Radziwiłłowskiej - najnowsze zdjęcia

 

W ramach realizowanego projektu przebudowy i rozbudowy SPSK 1 przy ulicy Radziwiłłowskiej, obecnie trwa przebudowa Pałacu Lubomirskich, po której nastąpi dostosowanie obiektu do nowych funkcji - przede wszystkim dydaktyczno-szkoleniowych. Obiekt będzie również miejscem pobytu dla pacjentów Zakładu Radioterapii oraz ich opiekunów. W budynku trwają prace budowlano-instalacyjne, wymieniono stolarkę drzwiową zewnętrzną i okienną, wykonano obróbki blacharskie. W zakresie robót budowlanych wewnętrznych ukończono przebudowę pomieszczeń, ścianek działowych, posadzek, podłóg. Obecnie trwają prace wewnętrzne wykończeniowe, odnowiono również zewnętrzną elewację budynku. Kończone są instalacje sanitarne i elektryczne.

Obok nowego budynku, w którym mieści się Zakład Radioterapii i Klinika Chirurgii Onkologicznej, trwa rozbudowa kuchni szpitalnej oraz kotłowni. W kwietniu 2019 r. wybrano wykonawcę oraz podpisano umowę na realizację przedmiotowego zadania. W maju wykonawca został wprowadzony na plac budowy. Wykonano już prace rozbiórkowe komina, stropodachu, ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku, zdemontowano instalacje sanitarne oraz elektryczne. Trwają prace związane z konstrukcją budynku –  wykonywana jest izolacja fundamentów oraz ściany kondygnacji podziemnej.

W galerii poniżej znajdują się najnowsze zdjęcia ukazujące przebudowę Pałacu Lubomirskich oraz kuchni szpitalnej.

Artykuły - pozostałe
10. kwietnia odbył się briefing prasowy, dotyczący kilku istotnych zagadnień z zakresu położnictwa i patologii ciąży, które mogą mieć kluczowe znaczenie dla rodziców już oczekujących dziecka lub planujących wkrótce ciążę. Podczas briefingu poruszono
USK1 w Lublinie z największym odsetkiem znieczuleń do porodu w województwie lubelskim Jak podaje serwis termedia.pl: " ...za cel stawiają sobie poprawę opieki na salach porodowych – chcą, żeby znieczulenie zewnątrzoponowe było dostępne w jak
22. marca zainaugurowano Eastern Europe Anesthesiology and Intensive Therapy Experts Forum . To dwa dni spotkań ekspertów z Estonii, Litwy, Łotwy, Ukrainy i Polski, podczas których specjaliści i liderzy opinii w dziedzinie anestezjologii i
Aktualizacja: 16 Lipiec 2019 | Autor: Anna Guzowska