JEDNOSTKI MEDYCZNE

Prof. Mirosław Czuczwar pełnomocnikiem ministra zdrowia ds. systemu terapii ECMO

 

Kierownik II Kliniki Anestezjologii i Intensywnej Terapii SPSK 1 - prof. Mirosław Czuczwar - został nowym pełnomocnikiem ministra zdrowia do spraw monitorowania i rozwoju systemu terapii z zastosowaniem ECMO u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu COVID-19. Nasz ośrodek ECMO jest wiodącym w kraju i dzięki doświadczeniu specjalistów w nim pracujących, pomaga pacjentom w najcięższych stanach, którzy transportowani są do SPSK 1 z miejscowości oddalonych nawet o kilkaset kilometrów.

Prof. Mirosław Czuczwar

Artykuł źródłowy: Puls Medycyny (13.12.2022)

Artykuły - pozostałe
Z okazji Jubileuszu 70-lecia powstania, Zarząd Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 składa serdeczne gratulacje JM Rektorowi i całej społeczności Politechniki Lubelskiej, życzymy dalszych sukcesów i umacniania pozycji doskonałej szkoły
11. maja w Lubelskim Centrum Konferencyjnym odbyły się uroczystości związane z obchodami Jubileuszu 50-lecia Kliniki Chirurgii Naczyniowej i Angiologii SPSK 1 , które poprzedziły trwającą w dniach 11-13 maja XXI Konferencję Naukowo - Szkoleniową
12. maja obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Pielęgniarek i Położnych . Z tej okazji wszystkim pracującym w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 Paniom i Panom Pielęgniarkom / Pielęgniarzom i Położnym składamy serdeczne życzenia zdrowia
Aktualizacja: 15 Grudzień 2022 | Autor: Anna Guzowska