JEDNOSTKI MEDYCZNE

Pismo JM Rektora UM skierowane do Pracowników SPSK Nr 1

 

Szanowni Państwo,

Pracownicy Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Lublinie

 

Uprzejmie informuję, iż z dniem 20.05.2020 r. misję kierowania Szpitalem zakończył Pan dr n. med. Adam Borowicz.

Dziękuję Panu Dyrektorowi Adamowi Borowiczowi za długoletnią współpracę i działanie na rzecz rozbudowy Szpitala.

Informuję, iż z dniem 21.05.2020 roku pełnienie obowiązków Dyrektora Szpitala powierzyłem Panu dr n. med. Marcinowi Feldo - dotychczasowemu Z-cy Dyrektora ds. Medycznych SPSK Nr 1 w Lublinie.

 

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Andrzej Drop

 

pismo JM Rektor

 

 

 

 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 21 Maj 2020 | Autor: Anna Guzowska