JEDNOSTKI MEDYCZNE

Piknik prozdrowotny "Zadbaj o zdrowie" z udziałem specjalistów z naszego Szpitala - relacja z Placu Zamkowego / 11. września

 

11 września 2021 roku na Placu Zamkowym  w Lublinie odbył się piknik prozdrowotny "Zadbaj o zdrowie" oraz akcja szczepień przeciw COVID-19 - inicjatywa zorganizowana przez wojewodę lubelskiego Lecha Sprawkę. Podczas wydarzenia zorganizowane zostało „miasteczko profilaktyczne”, do dyspozycji mieszkańców były bezpłatne, różnorodne badania profilaktyczne, konsultacje lekarskie, dietetyczne i fizjoterapeutyczne. W strefie wiedzy „Fakty, nie opinie” odbyły się rozmowy panelowe „Zapytaj eksperta” - w panelu uczestniczył Profesor Krzysztof Tomasiewicz - Kierownik Kliniki Chorób Zakaźnych SPSK Nr 1.

Nasz Szpital zorganizował trzy stanowiska do konsultacji i badań medycznych: pierwsze, na którym lekarze z Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej prowadzili akcję profilaktyczną w kierunku wykrywania czerniaka, na drugim specjaliści z Kliniki Naczyniowej i Angiologii realizowali badania usg wykrywające tętniaki aorty brzusznej oraz kolejne, gdzie porad medycznych w zakresie leczenia otyłości i nowotworów przewodu pokarmowego udzielali medycy z Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Przewodu Pokarmowego. Poniżej znajduje się galeria zdjęć z wydarzenia.

Do współpracy z Lubelskim Urzędem Wojewódzkim w Lublinie przy organizacji wydarzenia włączyli się: Uniwersytet Medyczny w Lublinie wspólnie ze szpitalami klinicznymi: SPSK nr 1 w Lublinie, SPSK nr 4 w Lublinie, Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Instytut Medycyny Wsi, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Lublinie, Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia, Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Lublinie, 19 Lubelska Brygada Zmechanizowana, Wojewódzki Sztab Wojskowy, 2 Lubelska Brygada Obrony Terytorialnej, Policja, Państwowa Straż Pożarna, Służba Więzienna, Centrum Powiadamiania Ratunkowego 112, Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego SP ZOZ w Lublinie, Centrum Medyczne Luxmed Sp. z oo. Q-DENT Stomatologia, NZOZ Marmed w Świdniku.
 
 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 13 Wrzesień 2021 | Autor: Anna Guzowska