JEDNOSTKI MEDYCZNE

Nowy budynek Szpitala: zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć.

 

Zapraszamy do obejrzenia najnowszej galerii zdjęć z wnętrza nowego, najbardziej okazałego budynku SPSK Nr 1. Trwają w nim prace wykończeniowe, większość pięter jest już w stanie zaawansowanym - wykonane są podłogi, wszystkie instalacje, toalety, wymalowane ściany i korytarze. Teren przy ul. Staszica, po wyburzeniu w ubiegłym miesiącu dwóch starych budynków, będzie porządkowany do końca roku. Aktualnie wykonywany jest tu nowy, przebudowany wjazd na szpitalny dziedziniec oraz wygodne, dostosowane do potrzeb trakty komunikacyjne, ułatwiające dostęp do nowego budynku a także do wejścia do zabytkowego budynku w głębi placu, równocześnie powstaje drugie wejście od strony ul. Szewskiej. Główny wjazd na teren Szpitala od Al. Solidarności, również dla karetek pogotowia, jest gotowy. Trwające w obiekcie prace wewnętrzne powinny zostać ukończone w całości z końcem roku, odbiory planowane są na początku 2023 r. Po nich wykonywane będą prace związane z zagospodarowaniem terenu oraz nastąpi wyposażanie budynku w sprzęt, aparaturę medyczną i meble. W zależności od sprawnego przebiegu tego etapu inwestycji, realnym terminem otwarcia tej części Szpitala będzie połowa przyszłego roku. Do budynku będą przenoszone sukcesywnie kolejne jednostki, mieszczące się dotychczas w starszych, często zabytkowych obiektach szpitalnych przy ul. Staszica 11 i 16, wśród nich m.in. wszystkie kliniki zabiegowe, Bank Krwi, laboratoria. 

W ramach trwającego od 2016 roku programu wieloletniego pn. "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" powstały w ostatnich latach nowe obiekty szpitalne również przy ul. Radziwiłłowskiej i Głuskiej, co pokazuje skalę wszystkich inwestycji i rozłożenie w czasie realizacji kolejnych etapów.

Galeria zdjęć - nowy budynek SPSK 1 (fot. 24.11.2022)

 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 28 Listopad 2022 | Autor: Anna Guzowska