JEDNOSTKI MEDYCZNE

Jak przekazywać paczki dla pacjentów hospitalizowanych w Klinikach przy ul. Staszica?

 

Z uwagi na sytuację epidemiologiczną nadal obowiązuje całkowity zakaz wstępu na teren Szpitala dla osób, które nie są pracownikami lub pacjentami, w tym dla odwiedzających.

Osoby, które chcą przekazać paczkę dla pacjenta, przebywającego w klinice przy ul. Staszica 16 lub 11, proszone są o pozostawienie jej w jednym z dwóch wyznaczonych miejsc, w zależności od tego, w jakiej Klinice przebywa adresat przesyłki.

 

1. Dla pacjentów hospitalizowanych w Klinikach po stronie ulicy Staszica 16 - paczki zostawiamy na portierni przy szlabanie (Staszica 16) i podajemy pracownikowi Szpitala przez okno.

2. Dla pacjentów hospitalizowanych w Klinikach po stronie ulicy Staszica 11 - paczki zostawiamy na portierni od strony ul. Karmelickiej (kiosk przy szlabanie).

 

 

Warunki przyjęcia paczki dla pacjenta przez personel SPSK1:

- oznaczenie jej czytelnie imieniem i nazwiskiem chorego

- napisanie nazwy Kliniki, w której przebywa pacjent

- podanie numeru telefonu kontaktowego (opcjonalnie)

- paczka musi być szczelnie zamknięta (nie będą przyjmowane otwarte torby foliowe!)

- portiernie szpitalne czynne są przez całą dobę, jednak paczki dostarczone po g.14 mogą być dostarczone pacjentom następnego dnia

 

Na portierni przy ul. Karmelickiej proszę zostawiać paczki dla pacjentów przebywających w następujących jednostkach:

  • Klinika Chirurgii Urazowej i Medycyny Ratunkowej
  • Klinika Chirurgii Naczyniowej i Angiologii
  • Klinika Chirurgii Szczękowo- Twarzowej
  • Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku
portiernia KarmelickaNa portierni przy ul. Staszica 16 (okienko przy szlabanie) proszę zostawiać paczki dla pacjentów przebywających w następujących jednostkach:

  • Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego
  • Klinika Chorób Wewnętrznych
  • Klinika Ginekologii Onkologicznej i Ginekologii
  • Klinika Położnictwa i Patologii Ciąży
  • Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
  • Klinika Chorób Zakaźnych
portiernia Staszica 16

Podpisane wg. podanych powyżej wskazówek paczki dla osób hospitalizowanych w innych lokalizacjach Szpitala - przy ul. Głuskiej, Chmielnej i Radziwiłłowskiej, prosimy zostawiać personelowi również na portierniach / w dyżurkach w poszczególnych budynkach.

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 26 Sierpień 2020 | Autor: Anna Guzowska