JEDNOSTKI MEDYCZNE

Informacja o działającym w SPSK 1 specjalistycznym ośrodku dla chorych na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne

 

"Narodowy Program Leczenia Chorych na Hemofilię i Pokrewne Skazy Krwotoczne na lata 2019 - 2023", który realizowany jest ze środków publicznych będących w dyspozycji Ministra Zdrowia, realizowany jest w SPSK Nr 1 w Lublinie w Klinice Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku. Ma on na celu poprawę jakości życia i zmniejszenie chorobowości poprzez objęcie leczeniem specjalistycznym tej grupy pacjentów.

Utworzenie w naszym Szpitalu ośrodka usprawnia diagnostykę i leczenie chorych z regionu na hemofilię i pokrewne skazy krwotoczne, było ono poprzedzone spełnieniem wielu kryteriów szczegółowych dla jednostek, które zakwalifikowały się do realizacji w.w. programu.

 

Informacje dla pacjentów:

 

strona internetowa Ministerstwa Zdrowia: o programie

Klinika Hematoonkologii i Transplantacji Szpiku SPSK 1 - ul. Staszica 11 Lublin

tel. 81 534 54 68 (sekretariat w godz. 7:30-15:00)

po godzinie 15:00:

tel. 81 534 23 97 lub 81 534 54 96 (gab. lek.)

tel. 81 534 54 92 (dyż. piel.)

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 24 Lipiec 2019 | Autor: Anna Guzowska