JEDNOSTKI MEDYCZNE

Gratulacje dla Pracowników SPSK 1, którzy objęli nowe funkcje we władzach UM w Lublinie

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłosił listę nowych władz - Prorektorów, Dziekanów, Prodziekanów, na kadencję 2020 - 2024. Link do publikacji znajduje się tutaj - zachęcamy do lektury. Wszystkim osobom wybranym na powyższe stanowiska gratulujemy!

 

Wśród sprawujących zaszczytne funkcje w nowej ekipie JM Rektora prof. dra hab. n.med. Wojciecha Załuski znalazły się również osoby zatrudnione w SPSK Nr 1, którym pragniemy szczególnie serdecznie pogratulować i życzyć powodzenia w realizacji nowych, odpowiedzialnych zadań. Są to:

 

  • prof. dr hab. n. med. Dorota Krasowska - Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry
  • prof. dr hab. n. med. Robert Rejdak - Prorektor ds. Umiędzynarodowienia i Cyfryzacji
  • dr hab. n. med. Hanna Karakuła-Juchnowicz - Prodziekan Wydziału Lekarskiego
  • prof. dr hab. n. med. Agata Filip - Prodziekan Wydziału Lekarskiego
  • dr n. med. Marek Majewski - Prodziekan Wydziału Lekarskiego
  • dr hab. n. med. Wojciech Myśliński - Prodziekan Wydziału Lekarskiego
  • prof. dr hab. n. farm. Anna Malm - Prodziekan Wydziału Farmaceutycznego
  • prof. dr hab. Adam Nogalski - Prodziekan Międzywydziałowego Centrum Dydaktycznego

 

Gratulacje w imieniu Dyrekcji Szpitala oraz wszystkich Pracowników!

logo SPSK1

 

 

 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 07 Sierpień 2020 | Autor: Anna Guzowska