JEDNOSTKI MEDYCZNE

Dary z Francji i Lublina pojechały do szpitala w Łucku

 

W ubiegłą sobotę dotarł z Francji do Lublina transport darów dla szpitala w Łucku w Ukrainie, były to m. in. kroplówki, defibrylatory, bandaże, opatrunki, opaski uciskowe, a także żywność. Dzień później konwój humanitarny wyruszył dalej do ukraińskiego szpitala. W zorganizowanie pomocy zaangażowany był Profesor Tomasz Zubilewicz, Kierownik Kliniki Naczyniowej i Angiologii SPSK1, który włączył również do działania Polskie Towarzystwo Chirurgii Naczyniowej, którego jest prezesem. Ze strony francuskiej pomoc realizował Rotary Club.

Profesor Zubilewicz przyznał, że współpraca ze szpitalem w Łucku wynika z faktu, że jest tam dwóch chirurgów naczyniowych, którzy byli stażystami w naszym szpitalu i w nim pracowali.

Akcja była kolejnym wyrazem chęci niesienia pomocy ofiarom wojny przez ludzi dobrej woli, w tym związanych z naszym Szpitalem. Wszystkim zaangażowanym w organizację konwoju osobom i organizacjom dziękujemy!

prof. Zubilewicz -pomoc Ukrainie

 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 11 Kwiecień 2022 | Autor: Anna Guzowska