Galeria przedstawia ostatni etap realizacji największego budynku SPSK Nr 1, powstającego przy ul. Staszica 16 w ramach Programu wieloletniego pn. "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie".

Zdjęcia wykonane na przełomie lutego - marca 2022; fot. Anna Guzowska

Aktualizacja: 15 Marzec 2022 | Autor: Anna Guzowska