Program przebudowy i rozbudowy SPSK 1 w liczbach

Program "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie":

Okres realizacji Programu – lata 2016-2023.

 Inwestor – Wykonawca Programu - Uniwersytet Medyczny w Lublinie.

Realizator Inwestycji - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr

20.03.2023 | Autor: Anna Guzowska

Program badań COVID-19 / ABM

Informacja o realizowanym badaniu.

 

Badanie 2020/ABM/COVID19/0036 jest wieloośrodkowym, randomizowanym, podwójnie zaślepionym, kontrolowanym placebo badaniem niekomercyjnym realizowanym w modelu superiority,mającym na celu ocenę skuteczności i bezpieczeństwa swoistej immunoglobuliny anty SARS-CoV

14.02.2022 | Autor: Anna Guzowska

Ogólne informacje o Programie i inwestycjach.

Program wieloletni pod nazwą „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie” został ustanowiony Uchwałą Nr 197/2015 Rady Ministrów z dnia 3.11.2015 r., będzie realizowany w latach 2016-2022.

Inwestor – Wykonawca Programu - Uniwersytet

09.01.2020 | Autor: Anna Guzowska

Projekt "Przebudowa i rozbudowa SPSK 1" - nowy budynek przy ul. Radziwiłłowskiej

Trwa aranżacja wnętrz oraz prace wykończeniowe w trzykondygnacyjnym budynku przy ul. Radziwiłłowskiej w Lublinie, który jest pierwszym z obiektów realizowanych w ramach inwestycji wieloletniej pod nazwą: „Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu

31.01.2019 | Autor: Anna Guzowska
14.01.2019 | Autor: Anna Guzowska