W ramach Programu "Przebudowa i rozbudowa Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Lublinie" zrealizowano zadanie dotyczące budowy nowego obiektu przy ul. Głuskiej wraz z łącznikiem do starego budynku klinik psychiatrii. Obecnie trwa w nim przebudowa pomieszczeń.

Aktualizacja: 24 Lipiec 2019 | Autor: Anna Guzowska