JEDNOSTKI MEDYCZNE

Dział Finansowo-Księgowy

 

Dział Finansowo-Księgowy  

 

Główny Księgowy - mgr Anna Furtak

tel. 81 53 25 044

Z-ca Głównego Księgowego - mgr inż. Katarzyna Paździor

tel. 81 53 26 116


Sekcja Księgowości i Rozliczeń Materiałowych

e-mail: ksiegowosc@spsk1.lublin.pl

tel. 81 53 24 434

Sekcja Inwentaryzacji

e-mail: inwentaryzacja@spsk1.lublin.pl
tel. 81 53 49 743  

Kasa
tel. 81 53 49 744  

Pracownicy jednostki

Telefony

tel. 81 53 24 434
tel. 81 53 49 743
Kasa - tel. 81 53 49 744

Adres

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

E-mail

wyślij e-maila