JEDNOSTKI MEDYCZNE

Usługi w zakresie DDD

 

Numer postępowania
EG-2740/ I /2023

ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT

Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie ul. Staszica 16 zaprasza do złożenia oferty cenowej na wykonywanie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji i deratyzacji we wszystkich pomieszczeniach i kanalizacjach SPSK 1 w Lublinie wraz z opracowaniem Programu zabezpieczania budynku kuchni szpitalnej przed szkodnikami.

Planowany okres zawarcia umowy: 2 lata