JEDNOSTKI MEDYCZNE

Klinika Chorób Wewnętrznych

 

Lekarz Kierujący: Prof. dr hab n. med. Jerzy Mosiewicz

Klinika posiada możliwości diagnostyki i leczenia pełnego zakresu chorób wewnętrznych. Wyznajemy zasadę leczenia ludzi, a nie choroby, chorują bowiem ludzie, a nie narządy. Posiadamy lekarzy wszechstronnie wykształconych, posiadających podspecjalizacje w zakresie kardiologii i endokrynologii, stale pogłębiających swoje medyczne umiejętności. Tworzymy zespół doceniający wartość naszych pielęgniarek i salowych.

Organizacja kliniki uwzględnia pododział Intensywnej Terapii, gdzie leczymy bezpośrednie zagrożenia życia.

Posiadamy wysokiej klasy wyposażenie obejmujące diagnostykę echograficzną układu krążenia, określenie jego stanu czynnościowego w oparciu o 24-godz. badanie holterowskie i 24-godz. monitorowanie ciśnienia tętniczego.

W zakresie diagnostyki schorzeń układu oddechowego, jako jedyni w naszym makroregionie, dysponujemy unikalną aparaturą. Schorzenia układu pokarmowego diagnozujemy w oparciu o badania endoskopowe i ultrasonograficzne. Na szczególną uwagę zasługuje nasze doświadczenie (byliśmy tu pionierami w polskiej medycynie) w zakresie genetyki molekularnej, pozwalające nam na tzw. diagnostykę przedkliniczną, co znakomicie poprawia rokowanie poszczególnych chorych. Nie można pominąć naszych doświadczeń w zakresie diagnostyki i leczenia zaburzeń stanów psychiki. 

W zespole posiadamy specjalnie wyszkolonych psychologów klinicznych i internistów-psychiatrów. Nasza działalność w każdej z opisywanych dziedzin jest wspomagana techniką komputerową.

W ramach hospitalizacji w Pracowniach Kliniki wykonywane są badania:
- ultrasonograficzne jamy brzusznej, tarczycy, serca, przezprzełykowe USG serca,
- czynnościowe układu oddechowego,
- elektrokardiograficzne: spoczynkowe, wysiłkowe, 24 godzinnego zapisu Hoterowskiego,
- 24 godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego,
- badania bezdechu sennego,
- badania endoskopowe przewodu pokarmowego.

Strona Katedry i Kliniki Chorób Wewnętrznych

Telefon

tel./fax: 81 53 27 717 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)
fax: 81 53 21 062 - Sekretariat Kliniki
tel.: 81 53 40 511 - Gabinet Lekarski Oddziału A
tel.: 81 53 40 215 - Dyżurka Pielęgniarek Oddziału A
tel.: 81 53 49 791 - Gabinet Lekarski Oddziału B
tel.: 81 53 49 792 - Dyżurka Pielęgniarek Oddziału B

Adres

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

E-mail

Wyślij e-mail