JEDNOSTKI MEDYCZNE

Klinika Chirurgii Onkologicznej

 

Lekarz Kierujący: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Klinika Chirurgii Onkologicznej USK 1 - Uniwersytetu Medycznego w Lublinie została utworzona w 1997 roku. Jest jedynym ośrodkiem akademickim chirurgii onkologicznej południowo-wschodniej Polski. 
Działalność Kliniki skupia się na 3 głównych obszarach: 
 
1) Szpitalny - Klinika Chirurgii Onkologicznej posiada unikatowy w skali kraju profil działalności szpitalnej - składa się z 3 pododdziałów: chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej i radioterapii onkologicznej, umożliwiając chorym na nowotwory złośliwe układu pokarmowego oraz piersi terapie skojarzone i wielodyscyplinarne w ramach jednej jednostki leczniczej. Dostęp do chirurgii minimalnie-inwazyjnej oraz szerokiego spektrum programów lekowych pozwala na implementację tzw. leczenia szytego na miarę (ang. tailored treatment). 
Klinika jest wiodącym w skali kraju ośrodkiem leczenia chorych na raka żołądka, raka jelita grubego oraz chirurgii cytoredukcyjnej skojarzonej z chemioterapią dootrzewnową w hipertermii (ang. hyperthermic intraperitoneal chemotherapy, HIPEC). 
 
Wychodząc na przeciw współczesnym założeniom leczenia onkologicznego, ukierunkowanego dodatkowo na odczucia chorego związane z terapią przeciwnowotworową, w Jednostce organizowane są cykliczne koncerty w ramach muzykoterapii** oraz implementowana jest tzw. perihabilitacja - optymalne przygotowanie chorego do długiego i skomplikowanego leczenia onkologicznego na tle fizycznym i psychologicznym, umożliwiający optymalizację terapii skojarzonej na wielu płaszczyznach (prehabilitacja) oraz kompleksowa opieka pooperacyjna w okresie kontynuacji leczenia systemowego lub obserwacji po leczeniu (rehabilitacja).
 
2) Naukowy - zespół badawczy Kliniki skupia się wokół zagadnień związanych z tzw. leczeniem skojarzonym chorych na nowotwory złośliwe układu pokarmowego oraz piersi. Poza badaniami prospektywnymi realizowanymi w ramach Jednostki (POLA - doi.org/10.1371/journal.pone.0285758 oraz MOONRISE - NCT05723718), obecnie Klinika bierze aktywny udział w szeregu wieloośrodkowych badań, również randomizowanych (m.in PERISCOPE II - doi.org/10.1186/s12885-019-5640-2 ; CHIMERA - NCT04597294; FORTITUDE 102 - NCT05111626). Od 2023r., zasięg współpracy międzynarodowej Kliniki Chirurgii Onkologicznej poszerzył się o ośrodki z Ameryki Północnej (The Ohio State University Wexner Medical Center, Columbus oraz University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston).  
 
3) Dydaktyczny - kształcenie studentów polsko- i anglojęzycznych na kierunku lekarskim w ramach Zintegrowanego Nauczania Onkologii UM w Lublinie (tzw. ZINO), obejmujące zagadnienia z zakresu epidemiologii i patogenezy nowotworów złośliwych, chirurgii onkologicznej, onkologii klinicznej, radioterapii onkologicznej. Członkinie i członkowie  - również anglojęzyczni - Studenckiego Koła Naukowego funkcjonującego przy Klinice, poza wspomaganiem działalności społecznej Jednostki (np. w czasie Dnia Świadomości Raka Piersi, Breast Fest*), aktywnie uczestniczą w prowadzonych badaniach naukowych, tworząc listę współautorów publikacji (doi: 10.3390/jcm10040567. ). Poza stosowaniem wachlarza form aktywizacji studentów (np. zajęcia praktyczne z fantomami onkologicznymi - badanie piersi, biopsja cienkoigłowa zmian piersi i tarczycy, wprowadzenie do technik chirurgii minimalnie-inwazyjnej z wykorzystaniem trenażerów laparoskopowych), zajęcia ZINO wykorzystują tzw. techniki symulacji medycznej wysokiej wierności.
 

 

 

Telefon

tel. 81 53 18 126 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05) wew. 926
tel. 81 53 18 121 - Lekarz Dyżurny
tel. 81 53 18 123 - Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 81 53 18 120 - Punkt Pielęgniarski
tel. 81 53 18 112 - Poradnia Onkologiczna

Adres

20-081 Lublin, ul. Radziwiłłowska 13

E-mail

Wyślij e-mail