JEDNOSTKI MEDYCZNE

Klinika Chirurgii Onkologicznej

 

Lekarz Kierujący: Prof. dr hab. n. med. Wojciech Polkowski

Klinika Chirurgii Onkologicznej wdrożyła do praktyki klinicznej trzy unikalne w skali krajowej procedury diagnostyczno-lecznicze:
Radioterapia śródoperacyjna (ang. intraoperative radiotherapy; IORT) przy użyciu sytemu INTRABEAM PRS 500 u chorych na raka piersi i przewodu pokarmowego Urządzenia do IORT dają możliwość zmiany sposobu leczenia pacjentów leczonych z powodu nowotworów. Dotychczasowe wyniki badań wskazują na korzyści wynikające z zastosowania IORT. Wiele z tych badań wykazało poprawę wyników leczenia od 20-50% w zaawansowanych i nawrotowych nowotworach w porównaniu z zastosowaniem konwencjonalnej radioterapii.

Laparoskopowa biopsja węzła chłonnego wartowniczego metodą izotopowo-barwnikową u chorych na nowotwory przewodu pokarmowego Jest to technika minimalnie inwazyjna pozwalająca na ocenę potencjalnego szerzenia się nowotworu do węzłów chłonnych i innych narządów.
Miejscowe wycięcie nowotworów odbytnicy przy użyciu rektoskopu operacyjnego techniką TMT (ang. transanal microsurgical tumor resection)


Rektoskop operacyjny służy do wykonywania minimalnie inwazyjnych zabiegów leczniczych w przypadkach zmian przedrakowych oraz nowotworów inwazyjnych w obrębie odbytnicy i kanału odbytu. Ze względu na narastającą liczbę nowych zachorowań na raka jelita grubego (obecnie II-gie miejsce u obu płci w Polsce), wprowadzenie do praktyki klinicznej nowej minimalnie inwazyjnej procedury leczniczej umożliwiającej zachowanie zwieraczy odbytu, jest niezwykle potrzebne.


Strona Kliniki Chirurgii Onkologicznej

Telefon

tel. 81 53 18 126 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05) wew. 926
tel. 81 53 18 121 - Lekarz Dyżurny
tel. 81 53 18 123 - Pielęgniarka Oddziałowa
tel. 81 53 18 120 - Punkt Pielęgniarski
tel. 81 53 18 112 - Poradnia Onkologiczna

Adres

20-081 Lublin, ul. Radziwiłłowska 13

E-mail

Wyślij e-mail