JEDNOSTKI MEDYCZNE

Chirurgia bariatryczna i metaboliczna

 

Chirurgia bariatryczna i metaboliczna:

Liczba przypadków otyłości w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta co skutkowało uznaniem przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) choroby za najpoważniejszy przewlekły problem zdrowotny współczesnego świata. Światowe dane podają, że około 60% dorosłych ma nadwagę, a spośród nich połowa jest otyła. Oprócz oczywistego traktowania otyłości jako nadmiaru tkanki tłuszczowej równie istotny jest fakt, że wraz ze wzrostem wskaźnika masy ciała (body mass index BMI) wzrasta ryzyko rozwoju powikłań otyłości, wśród których możemy wyróżnić m.in.: nadciśnienie tętnicze, cukrzycę typu 2, zaburzenia gospodarki lipidowej, chorobę niedokrwienną serca czy depresję. Nadmierna masa ciała jest również niektóre nowotwory. Otyłość w zależności od jej nasilenia, płci i wieku powoduje skrócenie długości życia o około 5-20 lat, a co trzecia osoba z BMI powyżej 40 kg/m2 umiera w ciągu 10 lat.

Chirurgiczne leczenie otyłości (chirurgia bariatryczna) według dotychczasowych doniesień naukowych jest najskuteczniejszą metodą leczenia otyłości olbrzymiej. W przeciwieństwie do metod zachowawczych leczenie chirurgiczne cechuje się o wiele większą skutecznością oraz trwalszymi efektami. Dodatkową korzyścią chirurgii jest uzyskanie pozytywnego wpływu na zaburzenia metaboliczne oraz choroby związane z otyłością (m.in. cukrzycę, nadciśnienie tętnicze, zaburzenia lipidowe, bezdech senny). Badania naukowe potwierdzają wpływ leczenia operacyjnego na poprawę jakości życia oraz jego wydłużenie.
 

Podstawowym parametrem przy kwalifikacji jest BMI, czyli iloraz masy ciała (kg) i wzrostu podniesionego do kwadratu (m2). Obecnie istnieją dwa podstawowe wskazania do leczenia chirurgicznego wg BMI:

- BMI równy lub wyższy niż 40 kg/m2

- BMI w przedziale 35-40 kg/m2 oraz jedna z chorób związanych z otyłością.
 

Bezwzględnym przeciwwskazaniem do operacji są nieuleczalne choroby prowadzące do wyniszczenia, ostre choroby stanowiące zagrożenie życia (np. zawał serca, udar), ciężkie zaburzenia krzepnięcia krwi, choroby będące podłożem otyłości oraz sytuacje w których pacjent nie jest w stanie podjąć w pełni świadomej zgody. Brak możliwości udziału w długoterminowej opiece po operacji również stanowi przeciwwskazanie do leczenia chirurgicznego.
 

Pacjenci spełniający kryteria chirurgicznego leczenia otyłości obejmowani są opieką przez zespół multidyscyplinarny składający się m.in. z chirurga bariatry, internisty/diabetologa, anestezjologa, psychologa i dietetyka. Okres przygotowania do operacji jest indywidualnie zróżnicowany i trwa około 3-6 miesięcy. W tym czasie odbywa się kilka wizyt u lekarza koordynującego oraz wykonywane są niezbędne badania i konsultacje. Okres ten jest wykorzystywany przez pacjenta na podjęcie zachowawczej próby redukcji masy ciała. Przed operacją zalecane jest ograniczenie bądź całkowite zaprzestanie palenia tytoniu. W związku z tym, że nie istnieje jedna, idealna metoda chirurgicznego leczenia otyłości, po zakończeniu okresu przygotowawczego pacjenci są indywidualnie kwalifikowani do konkretnego typu operacji. W naszym ośrodku wykonywane są operacje:

  • Rękawowa resekcja żołądka (Sleeve gastrectomy)
  • Ominięcia żołądkowego na pętli Roux (Roux en-Y gastric bypass)
  • Endoskopowe wprowadzenie balonu żołądkowego
  • Operacje rewizyjne (np. w przypadku nawrotu otyłości, nasilonego refluksu)

W okresie pooperacyjnym istotną rolę w procesie redukcji masy ciała odgrywa pacjent. Kluczowe dla tego procesu jest przestrzeganie zaleceń dietetycznych zarówno ilościowych i jakościowych, a także regularne wizyty kontrolne i monitorowanie swojego stanu zdrowia. Pacjenci, którzy przeszli operacje bariatryczne zachęcani są do dołączenia do grup wsparcia i stowarzyszeń pacjentów bariatrycznych.
 

W II Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego operacje bariatryczne wykonywane są od 2008 roku. Nasz zespół lekarski poprzez liczne szkolenia i warsztaty nieustannie podnosi swoją wiedzę i umiejętności, zapewniając leczenie zgodnie z obecnymi światowymi standardami. Operacje wykonywane są przy użyciu nowoczesnego sprzętu, technikami minimalnie inwazyjnymi.
 

Pacjenci spełniający powyższe kryteria, którzy rozważają podjęcie leczenia chirurgicznego są proszeni o kontakt z sekretariatem Kliniki Chirurgii drogą telefoniczną (81 53 24 127) lub mailową (chir_ogol@spsk1.lublin.pl). Istnieje również możliwość bezpośredniej rejestracji na wizytę do chirurgów zajmujących się leczeniem bariatrycznym (dr Jacek Dziedzic, dr Kamil Nurczyk, dr Norbert Nowak). Wizyty przygotowujące odbywają się w Przyklinicznej Poradni Chirurgii Ogólnej  ul. Staszica 14a (wymagane jest skierowanie do Poradni Chirurgii Ogólnej). Cały proces przygotowujący, leczenie operacyjne oraz opieka pooperacyjna jest finansowana w ramach kontraktu z Narodowym Funduszem Zdrowia. Obecnie dysponujemy krótkim okresem oczekiwania na operację.