JEDNOSTKI MEDYCZNE

II Klinika Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego

 

Lekarz Kierujący:  Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner

Profil działalności klinicznej: chirurgia ogólna, chirurgia gastroenterologiczna, chirurgia onkologiczna, chirurgia endokrynologiczna, chirurgia minimalne inwazyjna, endoskopia zabiegowa, skojarzone leczenie nowotworów, kompleksowa diagnostyka i leczenie zaburzeń czynnościowych górnego odcinka przewodu pokarmowego.


Jedyny w Polsce ośrodek wykonujący zbiegi endoskopowej terapii choroby refluksowej metodą Stretta, pierwszy w kraju ośrodek diagnostyki choroby refluksowej przy wykorzystaniu impedancji. Jedyny ośrodek w kraju rutynowo wykonujący zabiegi endoskopowej mukozektomii wczesnych zmian nowotworowych w przełyku, żołądku i jelicie grubym. Ośrodek referencyjny chirurgii minimalnie inwazyjnej w zakresie chorób pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, chorób rozworu przełykowego, nowotworów jelita grubego, nowotworów żołądka. Ośrodek referencyjny w endoskopowej diagnostyce i terapii chorób układu pokarmowego.


Wysokie lokaty w rankingach Wprost – II miejsce w Polsce w terapii raka odbytnicy, Newsweeka – I miejsce w Polsce w terapii raka przełyku, II miejsce w Polsce w ocenie ośrodków chirurgicznych.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej Kliniki

https://www.umlub.pl/uczelnia/struktura-organizacyjna/szczegoly,119.html


Badania czynnościowe przełyku


Do badań czynnościowych przełyku zaliczamy manometrię wysokiej rozdzielczości oraz 24-godzinną pH-metrię z impedancją. Powyższe badania wnoszą istotne informacje w procesie diagnostycznym chorób górnego odcinka przewodu pokarmowego, stanowiąc doskonałe uzupełnienie wyników badań obrazowych i endoskopowych, szczególnie wtedy gdy te nie wykazują odchyleń od normy. Badania czynnościowe są przydatne w przypadku występowania objawów takich jak: utrudnione połykanie, ból w klatce piersiowej, zgaga, cofanie treści pokarmowej, odbijanie. Manometria i pH-metria są kluczowe w prawidłowej selekcji pacjentów spełniających kryteria kwalifikacji do leczenia operacyjnego.


Badania są wykonywane w ramach ubezpieczenia NFZ na podstawie skierowania na objęcie leczeniem do Poradni Chirurgii Ogólnej wystawionego przez lekarza rodzinnego lub lekarza specjalistę. O zakwalifikowaniu do wykonania badań decyduje chirurg konsultujący w ramach Poradni Chirurgii Ogólnej na podstawie wywiadu chorobowego, badania przedmiotowego oraz dostarczonych badań dodatkowych. Przed wykonaniem badań czynnościowych: manometrii, pH-metrii/impedancji konieczne jest wykonanie skopii górnego odcinka przewodu pokarmowego (badanie radiologiczne z kontrastem) oraz gastroskopii (badania możliwe do wykonania w SPSK nr 1 w Lublinie na podstawie skierowania z tut. Poradni Chirurgii Ogólnej)


Od marca 2022 roku badania czynnościowe będą wykonywane w trybie ambulatoryjnym w ramach wizyty w Poradni Chirurgii Ogólnej w czwartki i piątki. Termin badań zostanie wyznaczony podczas kwalifikacji w Poradni Chirurgii Ogólnej SPSK1 w Lublinie, ul Staszica 14.

Badanie manometrii przełykowej wykonywane jest w trakcie pojedynczej wizyty. Badanie 24-godzinnej pH-metrii z impedancją wykonywane jest w trakcie 2 następujących po sobie wizyt: w czwartek sonda jest zakładana do przełyku, po czym Pacjent z sondą i urządzeniem rejestrującym powraca do domu lub miejsca zorganizowanego we własnym zakresie noclegu (urządzenie jest udostępniane po podpisaniu oświadczenia o zwrocie urządzenia w kolejnym dniu), kolejnego dnia w piątek Pacjent zgłasza się na drugą wizytę w celu wyjęcia sondy i zwrotu urządzenia rejestrującego, którego zapis zostanie poddany analizie i przedstawiony Pacjentowi w postaci wyniku badania.


Manometria wysokiej rozdzielczości (High Resolution Manometry – HRM)


Opis badania: Badanie polega na umieszczeniu specjalnej sondy z czujnikami ciśnieniowymi w przełyku i żołądku. Wprowadzenie sondy odbywa się poprzez przewód nosowy po uprzednim znieczuleniu środkiem znieczulenia miejscowego błony śluzowej nosa oraz tylnej ściany gardła. W trakcie badania pacjent znajduje się w pozycji leżącej z lekko uniesioną głową i wykonuje serię połknięć treści płynnej (roztwór soli fizjologicznej) oraz półpłynnej (owocowy mus). Badanie pozwala na dokładne określenie perystaltyki przełyku, wartości ciśnień generowanych przez dolny zwieracz przełyku (główny element bariery antyrefluksowej) oraz jest pomocne w diagnostyce przepuklin rozworu przełykowego przepony. Manometria wysokiej rozdzielczości jest złotym standardem w diagnostyce zaburzeń motoryki przełyku, np. achalazji.

Czas trwania badania: 10-15minut


Przygotowanie do badania: Pacjent zgłaszający się na badanie powinien być na czczo. W razie konieczności przyjęcia leków doustnych dopuszczalne jest przyjęcie ich w dniu badania po popiciu niewielką ilością wody nie później niż na 2 godziny przed planowanym badaniem. Przed wykonaniem badania konieczne jest odstawienie na minimum 7 dni leków wpływających na perystaltykę przełyku (Metoclopramid, Zirid, Prokit).


Przeciwwskazania: nawracające krwawienia z nosa, zaburzenia krzepnięcia krwi, przyjmowanie leków wpływających na układ krzepnięcia, niedawno przebyte operacje laryngologiczne i neurochirurgiczne z dostępu przez przewód nosowy, zwężenia przełyku.


24 godzinna pH-metria z impedancją


Opis badania: Badanie polega na umieszczeniu cienkiej sondy w przełyku w sposób opisany powyżej. Sonda podłączona jest do urządzenia rejestrującego, które na karcie pamięci zapisuje zmiany w zakresie pH oraz impedancji w ciągu kilkunastu godzin badania. W trakcie badania pacjent odpowiednimi przyciskami zaznacza aktualna pozycję ciała, przyjmowanie posiłków oraz występowanie objawów. Zalecane jest by w trakcie diagnostyki dieta oraz wykonywane czynności były zbliżone do typowego dnia dla pacjenta. Następnego dnia sonda jest usuwana, następuje odczyt i interpretacja badania. Badanie pH-metryczne z impedancją jest złotym standardem w diagnostyce choroby refluksowej przełyku. W tym przypadku pH-metria wykonywana jest bezpośrednio po manometrii przełyku.

Czas trwania badania: 24 godziny


Przygotowanie do badania: Do wykonania badania konieczne jest odstawienie leków:

• wpływających na wydzielanie żołądkowe (preparaty zawierające w swoim składzie substancje takie jak: omeprazol, esomeprazol, lansoprazol, dexlansoprazol, famotydyna, ranitydyna) na minimum 7 dni przed badaniem • prokinetycznych na minimum 2 dni przed badaniem • leków zobojętniających na minimum 24 godziny przed badaniem


Zalecane jest przedstawienie lekarzowi kwalifikującemu na badanie wszystkich przyjmowanych leków.


Przeciwskazania: nawracające krwawienia z nosa, zaburzenia krzepnięcia krwi, przyjmowanie leków wpływających na układ krzepnięcia, niedawno przebyte operacje laryngologiczne i neurochirurgiczne z dostępu przez przewód nosowy, zwężenia przełyku.


Ustalenie terminu badań czynnościowych:


- ustalenie terminu na badania czynnościowe odbywa się bezpośrednio na wizycie w Poradni Chirurgii Ogólnej - ul. Staszica 14a. – na której Pacjent został zakwalifikowany do wykonania badań.


Osoby, które nie są bezpośrednimi Pacjentami Poradni Chirurgii Ogólnej - ul. Staszica 14a- a odbyły konsultację u specjalisty z II Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologii i Nowotworów Układu Pokarmowego SPSK Nr 1, mogą ustalić termin badań czynnościowych droga telefoniczną w każdy CZWARTEK w godzinach 13:30 -14:30. TEL: (81) 534-98-18

Telefon

tel.: 81 53 24 127 - Sekretariat Kliniki (7:30-15:05)
tel./fax: 81 53 28 810 - Sekretariat Kliniki
tel.: 81 53 40 501 - Gabinet Lekarski Oddziału Męskiego A
tel.: 81 53 49 798 - Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Męskiego A
tel.: 81 53 49 770 - Gabinet Lekarski Oddziału Kobiecego B
tel.: 81 53 49 771 - Dyżurka Pielęgniarek Oddziału Kobiecego B

Adres

20-081 Lublin, ul. Staszica 16

E-mail

Wyślij e-mail