JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zaproszenie dla chorych z objawem Raynauda i twardziną układową do udziału w badaniu GS-2001

 

Badanie mające na celu ocenę bezpieczeństwa i skuteczności produktu GS-248 u pacjentów z objawem Raynauda i twardziną układową

Podstawy badania

Celem niniejszego badania jest określenie, na ile nowy produkt leczniczy, GS-248, jest bezpieczny i skuteczny w leczeniu objawu Raynauda u pacjentów z twardziną układową.

 

GS-248 to lek opracowany w celu leczenia oznak objawu Raynauda.

 

GS-248 ma trzy drogi działania:

- przeciwzapalną (zmniejsza stan zapalny);

- wazodylatacyjną (rozszerza naczynia krwionośne poprawiając przepływ krwi w naczyniach);

- działanie przeciwagregacyjne na płytki krwi (zmniejsza prawdopodobieństwo sklejania się płytek krwi ze sobą i tworzenia skrzepów).

 

Niniejsze badanie będzie sprawdzać bezpieczeństwo GS-248, jego wpływ na występowanie u Państwa ataków objawu Raynauda oraz skuteczność jego działania przeciwbólowego i przeciwzapalnego.

 

Porównujemy działanie GS-248 z działaniem placebo. Placebo to produkt niezawierający aktywnej substancji.  W trakcie niniejszego badania połowa uczestników będzie otrzymywać GS-248, a druga połowa otrzyma placebo. Ani Państwo, ani Państwa lekarz nie będzie mieć wpływu na tę decyzję. GS-248 nie może zostać obecnie przepisany przez lekarza.

 

Badanie jest prowadzone w różnych ośrodkach leczniczych w Polsce, np. w Gdańsku, Lublinie i Białymstoku. Łącznie w badaniu weźmie udział 80 uczestników z 4 europejskich krajów.

 

Szukamy uczestników do udziału w badaniu

Do udziału w badaniu rekrutujemy mężczyzn i kobiety spełniających określone kryteria, których przykłady podano poniżej:

 

 • Kto może wziąć udział?
 • osoby w wieku od 18 do 75 lat;
 • z rozpoznanym przez lekarza występowaniem objawu Raynauda;
 • oraz z rozpoznaniem twardziny układowej (twardziny)
 • u których występuje minimum 7 ataków objawu Raynauda w tygodniu (w tym w ciągu ostatnich 4 tygodni);

 

 • Kto nie może wziąć udziału?
 • osoby, u których twardzinę układową rozpoznano ponad 10 lat temu;
 • osoby palące lub używające nikotyny w dowolnej formie, lub które rzuciły palenie/używanie nikotyny w ciągu ostatnich 3 miesięcy;
 • osoby przyjmujące MTX (metotreksat);
 • osoby przyjmujące jednocześnie leki zaliczane do blokerów kanałów wapniowych (np. nifedypinę) i inhibitor PDE5 (np. sildenafil);
 • osoby z otwartą raną (owrzodzeniem palca) na przynajmniej jednym palcu lub u których otwarta rana na palcach występowała w ciągu ostatnich 4 tygodni;

 

Na czym polega udział w badaniu?

 • Osoby kwalifikujące się do udziału zostaną poproszone o wyrażenie na piśmie swojej zgody na udział w nim.
 • Na pierwszej wizycie przejdą pełne badanie przedmiotowe.
 • Na drugiej wizycie rozpoczną przyjmowanie badanego leku, GS-248, lub placebo. Obejmuje to: przyjmowanie 3 kapsułek dziennie (wszystkie 3 rano) przez 4 tygodnie.
 • 5 wizyt w klinice/ośrodku, rozłożonych w ciągu około 3 miesięcy. Wymagany czas: pół dnia podczas każdej wizyty: od 2 do 4 godzin, w zależności od wizyty. Jeśli będziesz uczestniczyć w pełnym pobraniu próbek PK, wówczas musisz pozostać w ośrodku do 9 godzin.
 • Zostanie Pan poproszony/Pani poproszona o zapisywanie codziennie w elektronicznym dzienniczku (w telefonie, na tablecie lub w komputerze) informacji na temat swoich ataków objawu Raynauda oraz informacji na temat badanego leku,
 • Na wszystkich 5 wizytach zostaną pobrane dodatkowe próbki krwi i próbki moczu
 • Na każdej wizycie lekarz prowadzący badanie sprawdzi Pana/Pani palce pod kątem owrzodzenia.
 • Kapilaroskopia naczyń wału paznokciowego na wizycie 1: podczas tego badania wykonywane są zdjęcia naczyń krwionośnych w skórze i podstawie paznokcia. Badanie jest bezbolesne i zajmuje około 20 minut.
 • EKG (elektrokardiogram) wykonywany na niektórych wizytach.
 • Na 4 z 5 wizyt zostanie Pan poproszony/Pani poproszona o wypełnienie kwestionariusza.
 • Dalsze przyjmowanie badanego leku po zakończeniu badania nie będzie możliwe, ponieważ jest on nadal w fazie opracowywania.

 

 

Czas trwania badania

Będzie Pan/Pani uczestniczyć w badaniu przez około 3 miesiące; w tym czasie będzie Pan/Pani przyjmować badany lek raz dziennie przez 4 tygodnie.

 

Wynagrodzenie

Wynagrodzenie: zostaną Panu/Pani zwrócone koszty transportu, jeżeli będą udokumentowane

 

Dalsze informacje i rejestracja

Czy jest Pan zainteresowany/Pani zainteresowana, czy też niezbędne są dodatkowe informacje?

 

Prosimy skontaktować się z Sekretariatem Kliniki Dermatologii, Wenerologii i Dermatologii Dziecięcej – tel. 81 532 36 47 (w godz. 8:00 – 14:00)

 

Artykuły - pozostałe
Nowy budynek Szpitala przy ul. Radziwiłłowskiej 13 został już oddany do użytku, 11 lutego przyjęto w nim pierwszych pacjentów. Powstało tu centrum kompleksowego leczenia chorób nowotworowych, na które składają się: przeniesiona z ulicy Staszica
Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie otrzymał dofinansowanie na realizację następujących projektów: „Doposażenie jednostek klinicznych, zajmujących się leczeniem i diagnostyką chorób układu oddechowego, kostno-stawowo-mięśniowego
Lubelska Akcja Charytatywna „Znani, a nieznani” to ponad 100-osobowa grupa skupiająca w swych szeregach powszechnie znanych i szanowanych przedstawicieli świata nauki, kultury, mediów oraz popularnych i lubianych artystów, którzy tworzą spektakle
Aktualizacja: 04 Listopad 2021 | Autor: Anna Guzowska