JEDNOSTKI MEDYCZNE

Zakończenie działalności Szpitala Tymczasowego. Wytyczne PTEILCHZ dotyczące zasad przyjęć pacjentów z COVID-19 do oddziałów zakaźnych.

 

31. marca Szpital Tymczasowy w Lublinie zostanie zamknięty, po tym terminie jednostką dedykowaną pacjentom ze stwierdzonym COVID-19 i wymagającym z tego powodu hospitalizacji, będzie Klinika Chorób Zakaźnych SPSK Nr 1.

W związku z wydanym niedawno stanowiskiem Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych w sprawie zasad hospitalizacji chorych z COVID-19 w oddziałach zakaźnych, poniżej zamieszczamy podstawowe kryteria i zalecenia dotyczące przyjmowania pacjentów oraz link do pełnej treści dokumentu.

Hospitalizacja z powodu COVID-19 w oddziałach zakaźnych jest uzasadniona u chorego ze stwierdzanymi łącznie:

a) klinicznymi objawami infekcji układu oddechowego
b) potwierdzonym radiologicznie (RTG, CT) zapaleniem płuc o obrazie typowym dla COVID-19, oraz
c) dodatnim wynikiem testu genetycznego lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2 wykonanym
i zarejestrowanym w ciągu 24 godzin przed ewentualną hospitalizacją w oddziale zakaźnym gdy nie występuje u chorego inny ostry stan chorobowy wymagający bezzwłocznego leczenia specjalistycznego.
Dodatkowe wytyczne, zalecenia i wyjątki dotyczące hospitalizacji chorych z COVID-19 zawiera
dokument PTEILCHZ - link do dokumentu.

2) Chorzy z aktualnym wynikiem dodatnim testu genetycznego lub antygenowego, ale bez objawów
klinicznych lub radiologicznych zapalenia płuc nie wymagają hospitalizacji w oddziale zakaźnym.

3) Dodatni wynik badania w kierunku COVID-19, uzyskany po ustawowym okresie izolacji (aktualnie
7 dni) nie jest podstawą do hospitalizacji lub przekazania chorego do oddziału zakaźnego.

4) Chorzy wymagający diagnostyki lub leczenia ostrego stanu chorobowego lub opieki
specjalistycznej (np. chirurgicznej, kardiologicznej, ginekologicznej, itd ...) wynikającej z choroby
zasadniczej, mimo stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku COVID-19 nie powinni być
kierowani do oddziału zakaźnego, lecz hospitalizowani w oddziale właściwym dla leczenia choroby
zasadniczej z zapewnieniem warunków izolacji pacjenta i ochrony osobistej personelu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1) Hospitalizacja z powodu COVID-19 w oddziałach zakaźnych jest uzasadniona u chorego ze
stwierdzanymi łącznie:

a) klinicznymi objawami infekcji układu oddechowego i
b) potwierdzonym radiologicznie (RTG, CT) zapaleniem płuc o obrazie typowym dla COVID-
19, oraz

c) dodatnim wynikiem testu genetycznego lub antygenowego w kierunku SARS-CoV-2
wykonanym i zarejestrowanym w ciągu 24 godzin przed ewentualną hospitalizacją w oddziale
zakaźnym,

pod warunkiem, że nie występuje u chorego inny ostry stan chorobowy wymagający bezzwłocznego
leczenia specjalistycznego.

2) Chorzy z aktualnym wynikiem dodatnim testu genetycznego lub antygenowego, ale bez objawów
klinicznych lub radiologicznych zapalenia płuc nie wymagają hospitalizacji w oddziale zakaźnym.

3) Dodatni wynik badania w kierunku COVID-19, uzyskany po ustawowym okresie izolacji (aktualnie
7 dni) nie jest podstawą do hospitalizacji lub przekazania chorego do oddziału zakaźnego.

4) Chorzy wymagający diagnostyki lub leczenia ostrego stanu chorobowego lub opieki
specjalistycznej (np. chirurgicznej, kardiologicznej, ginekologicznej, itd ...) wynikającej z choroby
zasadniczej, mimo stwierdzenia dodatniego wyniku badania w kierunku COVID-19 nie powinni być
kierowani do oddziału zakaźnego, lecz hospitalizowani w oddziale właściwym dla leczenia choroby
zasadniczej z zapewnieniem warunków izolacji pacjenta i ochrony osobistej personelu.

5) W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest czasowe przekazanie chorego, wymagającego diagnostyki
i opieki specjalistycznej wynikającej z choroby zasadniczej, jeśli ma on objawy i wskazania do
leczenia COVID-19. W takiej sytuacji przekazanie do oddziału zakaźnego może nastąpić po
uprzedniej konsultacji i ustaleniu miejsca, z zastrzeżeniem konieczności zapewnienia przez jednostkę
kierującą (oddział szpitalny lub SOR) miejsca powrotnego po izolacji (7 dniach od uzyskania wyniku
potwierdzającego zakażenie).

6) Docelowo należy dążyć do:
wykonywania testów w kierunku SARS-CoV-2, podobnie jak w przypadku innych chorób
dróg oddechowych, wyłącznie w sytuacjach uzasadnionych klinicznie w ramach postępowania
diagnostycznego, lub w ramach działań profilaktycznych dotyczących chorych z deficytami
odporności.

hospitalizacji chorych z zapaleniem płuc wywołanym przez SARS-CoV-2 na zasadach
ogólnych takich jakie stosuje się wobec chorych z zapaleniami płuc o innej etiologii i jakie
były praktykowane przed pandemią COVID-19.
Artykuły - pozostałe
22. maja br. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki. W tym zaszczytnym gronie byli Kierownicy Klinik Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w
Dziś Dzień Matki - wszystkim Mamom życzymy tego, co po prostu najlepsze na świecie! Maleństwa przebywające na Oddziale Noworodków SPSK 1, szczególnie Wcześniaki, dołączają do życzeń dla swoich kochanych Mam. Personel medyczny Oddziału przygotował
19. maja obchodzony jest Światowy Dzień Honorowej Dawczyni Mleka Kobiecego . W SPSK Nr 1 w Lublinie funkcjonuje jedyny w regionie Bank Mleka Kobiecego, który umożliwia przekazywanie pokarmu przez te mamy, które mają go wystarczająco dużo dla własnego
Aktualizacja: 23 Marzec 2022 | Autor: Anna Guzowska